Nyheter

(S) debatterar folkhälsa

Nyheter Rachel De Basso (S) har skickat in en debattartikel till Värnamo.Nu och Skillingaryd.Nu. Har du lust att skriva och debattera en viktig fråga, dela med dig av den genom att skicka till: redaktionen@vmo.nu

Rachel De Basso (S) har skrivit en debattartikel som handlar om folkhälsa.

Minskade samhällsklyftor ger bättre folkhälsa  Sociala och ekonomiska skillnader i ett samhälle gör att barn och ungdomar får väldigt olika förutsättningar under uppväxten. Barn till föräldrar utan arbete har sämre förutsättningar för en god och innehållsrik uppväxt.

Därför är det så viktigt att vi arbetar med att se till att alla barn och ungdomar får så bra förutsättningar som möjligt.   Det finns ett nära samband mellan hälsa och välfärd. Goda levnadsförhållanden och livsvillkor är förutsättningar för en god hälsa. Trots att medellivslängden har ökat i Sverige är skillnaderna mellan olika grupper stor. De med eftergymnasial utbildning är friskare och lever längre än de med lägre utbildning. Utbildningsnivån i Jönköpings län är låg i förhållande till snittet för hela riket.

Den ökade både fysiska och psykiska ohälsan i samhället är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. Det måste ändras och därför arbetar den S-ledda regeringen nu hårt med det. Att minska sociala och ekonomiska klyftor är det mest verkningsfulla medlet för en bättre folkhälsa. Det är inte acceptabelt att var man bor, hur man arbetar, vilket kön man har eller hur ens ekonomi ser ut ska vara avgörande för vilken hälsa man har.

Riktade insatser till utsatta grupper i samhället är en bra metod som möjliggör en livsstilsförändring avseende motion, kost, rök- och alkoholvanor. Individen får redskap att förändra sina levnadsvanor till en mer hälsosam livsstil. Det leder till minskad förekomst av våra kroniska folksjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar.

Alliansledningen i Region Jönköpings län har misslyckats med att vända trenden med den växande ohälsan i länet under mandatperioden. Här behövs en tydlig förändring och ledning. Vi socialdemokrater söker nu väljarnas förtroende att få styra Region Jönköpings län efter höstens val.  Vi har en politik som utgår från medborgarnas behov. Vi har rätt fokus, vilja och verktyg för att förändra. Satsningar på välfärden är viktigare än skattesänkningar. Ett väl fungerande förebyggande arbete är den bästa investeringen för en god folkhälsa!

Rachel De Basso (S)
Regionrådskandidat Region Jönköpings län

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *