Nyheter

Skador från vildsvin påverkade lantbrukarna mest förra året

Nyheter Viltskador i allmänhet och vildsvinsskador i synnerhet är det som påverkade Sveriges lantbrukare mest förra året. Närmare hälften hade kostnader för skador orsakade av vildsvin. De värst drabbade hade skador från 200 000 upp till 1 miljon kronor medan medelkostnaden per företag uppskattningsvis var 45 000 kronor. Det visar en enkätundersökning som Landshypotek Bank låtit göra bland Sveriges lantbrukare.

Närmare hälften (44 %) av Sveriges lantbrukare hade under 2020 kostnader orsakade av vildsvin. Ungefär lika många (fyra av 10) lantbrukare svarar att viltskador, t ex vildsvin, är det som påverkade deras företag mest det gångna året. Vildsvin är den i särklass vanligaste orsaken till skador på verksamheten – det svarar 3 av 4 lantbrukare som haft viltskador.

– Även om typen av viltskador och omfattningen varierar över landet visar undersökningen att de som drabbas värst av vildsvin får omfattande skador. Det här är en växande utmaning som slår hårt mot många lantbruksföretagare, där brukare och markägare behöver samverka för en lösning, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Stora kostnader
I snitt orsakade vildsvinen kostnader för 45 000 kronor bland svenska lantbrukare under 2020. Det inkluderar skördebortfall, skador på maskiner, kostnader för reparationer och extraarbete. Lantbrukare med större arealer har större kostnader, i snitt 83 000 kronor. De lantbruksföretagare med störst skador hade kostnader från 200 000 kronor upp till 1 miljon kronor.

Blivit värre
Antalet lantbrukare som svarar att viltskador, inklusive vildsvin, är den största påverkansfaktorn har ökat med ungefär 30 % jämfört med året innan (från 32 % av de svarande 2019 till 40 % 2020).

Stora delar av landet – både skogs- och slättbygder
Vildsvinsskadorna drabbar vidsträckta delar av Sveriges yta. Resultatet av undersökningen visar att de är allra vanligast i södra Sveriges skogsbygder – vilket omfattar stora delar av Jönköpings-, Kronobergs och Kalmar län, södra delarna av Östergötland samt norra Blekinge och östra delarna av Västergötland. Där svarar 66 % av lantbrukarna att de har kostnader orsakade av vildsvin. Därefter kommer slättbygderna i Uppland, Sörmland, Närke, Västergötland och Östergötland. 48 % av lantbrukarna svarar där att de har drabbats av vildsvinsskador.

Källa: Landshypotek Bank

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *