Nyheter

Stort elöverskott för Södra – kan försörja 80 000 svenska hushåll

Nyheter Grön hushållsel för 80 000 småhus under ett år eller en miljon resor genom Sverige med elbil. Så mycket motsvarar det totala överskottet från Södras gröna elproduktion under fjolåret. Det visar nya siffror från 2022, det dyraste el-året någonsin i Sverige.

Under 2022 producerade Södra 1913 GWh el i verksamheten, vilket motsvarar drygt 130 procent av koncernens årliga elbehov. Det innebär ett elöverskott om 460 GWh under ett år där elpriser rusat till historiskt höga nivåer. Södras elöverskott distribuerades på det lokala elnätet och stöttade elförsörjningen i lokalsamhällena där Södra verkar.

Elöverskottet motsvarar 80 000 småhus totala årsförbrukning av hushållsel, baserat på siffror från Energimyndigheten*. Det motsvarar också en miljon resor med elbil genom Sverige**.

– Det är glädjande att vi fortsätter visa upp starka siffror för elproduktionen och skapar mer värde av Södras medlemmars skogsråvara. Produktionen spelar en viktig roll för stabiliteten i vår egen verksamhet, men elöverskottet innebär också extra grön eltillförsel till samhällena nära Södras massabruk. Det har varit extra viktigt under det senaste året, som präglats av en ansträngd energisituation, säger Henrik Brodin, energichef på Södra.

Förnybar råvara från Södras medlemmars skogar alstrar grön el
En stor del av Södras totala elproduktion kommer från Södra Cells massabruk. Elen från de tre massabruken produceras främst genom att ta vara på energin som finns i svartluten, vilket är en restprodukt från massatillverkningen. Ur energin produceras ånga som driver turbiner, vilka i sin tur producerar el. Detta är en viktig del i Södras egen energiförsörjning och bidrag till lokalsamhället.

– Vår produktion kräver mycket energi och effektivt resursnyttjande är centralt för oss. Vi har länge fokuserat på energiinvesteringar i massabruken, vilket lett till att vi i dag har en situation där vi producerar mer energi än vi gör av med. Det ger oss tre stora fördelar: Våra medlemmar får större valuta för sin skogsråvara, vi är robusta i produktionen och stöttar samtidigt närområdet med kontinuerlig grön eltillförsel. Detta arbete kommer vi fortsätta utveckla framåt, säger Henrik Brodin.

Under 2022 producerade Södra Cell Värö 822 GWh och Södra Cell Mönsterås 721 GWh, medan Södra Cell Mörrum stod för drygt 342 GWh. Från massabruken levererades också fjärrvärme från överskottsvärme direkt till Varberg, Karlshamn och Mönsterås. Även från sågverken i Kinda och Hamina levererades fjärrvärme. Totalt levererades 418 GWh fjärrvärme. Därtill levererade Södra närmare 4000 GWh fasta biobränslen till kraftvärmeverk runt om i södra Sverige, som där producerade ytterligare el och värme.

Källa: Södra

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *