Nyheter

V presenterade valfrågor

Nyheter Vänsterpartiet har i dag presenterat sina valfrågor för Region Jönköpings län.

Tre Vänsteraprtister med regionfrågor: Från Vänster Kristina Nero, Mikael Ekvall och Bengt-Ove Eriksson,

Vid en presskonferens talade Mikael Ekvall om övergripande sjukvårdsfrågor, Bengt-Ove Eriksson om psykiatrin och Kristina Nero om kulturen.

Partiets prioriterade frågor före Region Jönköpings län:

Nej till centraliseringar

– Vi till anta generalplaner för våra tre akutsjukhus där verksamheten beskrivs och där det tydliggörs vilken verksamhet som skall finnas på sjukhusen. På så sätt tvingas alla partier bekänna färg kring vad som skall finnas på respektive sjukhus. Från Vänsterpartiet menar vi att bredd och spets behövs inom kirurgin på alla våra sjukhus inte minst för att klara av att bemanna akutmottagning och bibehålla säkerheten vid förlossningsklinikerna.

Ökad grundbemanning i stället för hyrläkare

– Vi vill satsa på ökad grundbemanning istället för dyra hyrläkare. Det skulle innebära 100 miljoner i reformutrymme för att bland annat satsa på en viss övertalighet inom vården för att klara toppar och för att se till att sommarperioden i vården blir hanterbar. Dessutom skulle dyra övertidsersättningar undvikas på det här sättet. Hyrläkarna gör ofta mer skada än nytta och belastar hårt den övriga personalen. Vi ser hellre att de får fler fasta kollegor.

Trovärdiga alternativet till nedskärningar och privatiseringar

– Vi är det enda trovärdiga alternativet till nedskärningar och privatiseringar i sjukvården. Vi anta ett återställningsprogram för vårdplatser. Från första dagen var Vänsterpartiet motståndare till vårdplatsneddragningarna och vi är fortfarande fast övertygade i vårat nedskärningsmotstånd.

Vi säger nej till alla privatiseringar i sjukvården, att privatisera psykiatrin blir det definitivt inte tal om. Istället behöver fler resurser tillföras psykiatrin och missbruksvården.

Rusta upp Folktandvården

– Vi vill rusta upp Folktandvården. Här får patienterna den absolut bästa tandvården, men oftast efter flera års väntetid. Det är inte rimligt och köerna måste bort. Fler tandsköterskor och tandhygienister behövs för att klara den utmaningen och deras löner måste ses över. Därför storsatsar vi på tillgänglighet i Folktandvården.

Andra hedersomnämnanden

– Ökad tillgänglighet i barn- och ungdomspsykiatrin.

– Äldre mottagningar på alla vårdcentraler.

–  Mer resurser till länsmuseet.

–  Anställa sjukhusclowner.

– Samlat högkostnadsskydd för multisjuka. 4000 kronor i minskade avgifter.

– Kollektivtrafik i egen regi och långsiktigt mål för nolltaxa.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *