Nyheter

Vill att sjukhusen ska fortsätta styras av regionen

Nyheter Regionrådet Marcus Eskdahl (S) går i en debattartikel till angrepp mot (KD):s planer på att förstatliga regionens tre sjukhus. Debattartikeln publiceras här i sin  helhet.

Marcus Eskdahl (S) Regionråd går i en debattartikel till angrepp mot Kristdemokraternas tankar om att förstatliga de tre länsjukhusen.

Länets tre sjukhus ska styras regionalt
I Jönköpings län har vi tre akutsjukhus. Det är regionfullmäktige som är högsta beslutande organ för Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.
Fullmäktiges ledamöter har alla en förankring runt om i länet som ger en större demokratisk insyn kring beslut och hur vården fungerar. Det borde vara en självklarhet att ansvaret för sjukhusen ska finnas regionalt och hos människor som bor och verkar i närområdet.

Kristdemokraterna har nu klargjort att partiet vill ta ifrån regionen ansvaret för länets tre sjukhus och flytta det till staten. KD anser att sjukvården är i kris i Sverige. I en debattartikel i Dagens nyheter den 2 mars 2018 skriver partiets företrädare och ledamot i regionfullmäktige Acko Ankarberg Johansson: ”Det pågår ett välfärdssvek inom svensk sjukvård.
Socialdemokraterna har visserligen avsatt mer statsbidrag till kommuner och landsting som potentiellt skulle kunna gå till sjukvården. Men trots det har utvecklingen gått åt fel håll.” Vidare skriver hon i en insändare i Jönköpings-Posten den 23 mars att Region Jönköpings län är ett av länen som fått utökade köer.
Hon anger att anledningen är att regeringen tagit bort kömiljarden, samt att regionen har flera utmaningar att lösa på egen hand.

är att regeringen tagit bort kömiljarden, samt att regionen har flera utmaningar att lösa på egen hand.
Det märkliga är då att Acko Ankarberg Johansson och partikollegan Mia Frisk som är ansvariga för sjukvården i Region Jönköpings län inte har tagit tag i de här problemen. Alliansen styrde Sverige mellan 2006-2014 och styr Region Jönköpings län sedan 2006.
Nationellt har Socialdemokraterna och Miljöpartiet fått städa upp. Här i Jönköpings län har alltså alliansen haft snart tolv år på sig att förbättra vårdsituationen.
Det finns goda förutsättningar. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har aldrig tidigare fördelat ut så mycket statsbidrag till vården som nu. Men vad gör då Mia Fisk?

Först kritiserar Mia Frisk regeringen för att ha plockat bort kömiljarden. Sedan kritiserar hon regeringen för statsbidragen som skickas ut och kallar dem för gratisreformer. Hon vill inte ha de här satsningarna. Istället för att investera i fler barnmorskor, sjuksköterskor och läkare så har regionen fått ett finansiellt överskott på 366 miljoner kronor.
KD och alliansledningen väljer att lägga pengarna på hög istället för att förbättra vården. För att använda KD:s eget språk: ”Vårdköerna växer”.  Den Socialdemokratiskt ledda regeringen satsar 5,5 miljarder kronor extra för 2018 för att förbättra vården i Sverige. Det här är oerhört viktiga satsningar som KD säger nej till.
Men vården behöver ytterligare satsningar för att kunna möta personalens arbetsvillkor och patienternas behov.  Den stora frågan är varför KD vill att sjukvården ska styras från Stockholm.

Är det så att KD vill förstatliga sjukvården för att sedan stegvis kunna privatisera den? Precis som när partiet genomförde avregleringen av apoteksmonopolet. Men vad blev resultatet när apoteken kom ut på den fria marknaden? Det blev en koncentration till storstäderna.
De som redan hade nära till Apoteketet fick fler att välja på. Men patienterna på landsbygden fick istället längre väntetider för att få sin medicin.   För oss socialdemokrater är det glasklart. Våra tre akutsjukhus i länet ska styras regionalt med bra kvalitet och god tillgänglighet.
Invånarna i Jönköpings län ska kunna påverka hur sjukvården utvecklas regionalt genom direkta val till regionfullmäktige.

Marcus Eskdahl (S) Regionråd i opposition

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *