Nyheter

Ytterligare pandemirestriktioner utreds

Nyheter Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram ett underlag för eventuellt införande av smittskyddsåtgärder och en redogörelse för vilka bedömningar som ska ligga till grund för avveckling av införda smittskyddsåtgärder.

Uppdraget är ett komplement till myndighetens grunduppdrag att hantera pandemin utifrån sin expertis och syftar till att öka tydligheten i myndighetens arbete med bedömning av behov av smittskyddsåtgärder.
– Som vi sett med covid-19-pandemin kan läget snabbt förändras och därför är det viktigt för regeringen och Folkhälsomyndigheten att ha beredskap för att möta och hantera en eventuellt kraftigt ökad smittspridning. Ytterst handlar det om att skydda människors liv och hälsa, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Uppdraget till Folkhälsomyndigheten består av två delar, där den första delen av uppdraget innebär att ta fram ett underlag med smittskyddsåtgärder som eventuellt kan bli aktuella för Folkhälsomyndigheten och regeringen att införa i syfte att förebygga smittspridning och vid en eventuell konstaterad ökad smittspridning i samhället. Smittskyddsåtgärderna ska vara proportionerliga och får inte gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Myndighetens omvärldsbevakning och det epidemiologiska läget för covid-19 i Sverige ska vara utgångspunkt i arbetet.
Denna första del ska redovisas till regeringen senast den 30 november 2021.

Den andra delen av uppdraget ska innehålla en redogörelse för vilka bedömningar som ska ligga till grund för avveckling av införda smittskyddsåtgärder. Bedömningsgrunderna ska vara tydliga och transparenta.
Denna andra del ska redovisas till regeringen senast den 14 december 2021.
– Med det här uppdraget möjliggörs träffsäkra smittskyddsåtgärder samtidigt som de som berörs av restriktioner får bättre möjlighet att planera sin verksamhet. För aktörer och anordnare av evenemang är det viktigt med långsiktiga förutsättningar och att alla som berörs förstår vilka restriktioner som kan införas och varför, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *