Okategoriserade

Fyrverkeribränder har sjunkit med 70 procent

Okategoriserade Historiskt har räddningstjänsten årligen ryckt ut till närmare 200 bränder orsakade av fyrverkerier, och ett femtiotal svenskar skadas varje år så allvarligt att de läggs in på sjukhus. Samtidigt visar statistik från Socialstyrelsen att antalet allvarligt skadade av fyrverkerier har gått ner över tid och att uttryckningarna har minskat med 70 procent, från 200 till 64 stycken år mellan 2015 och 2019.

En majoritet av alla tillbud med fyrverkerier orsakas av felaktig hantering och en stor del av olyckorna sker på nyårsafton i samband med alkohol. Dessutom är mer än var tredje person som skadas av fyrverkerier minderårig, trots att det är olagligt för personer under 18 år att köpa eller använda fyrverkerier.

Restriktioner leder till färre bränder
Genom åren har man infört ett antal restriktioner för hur fyrverkerier får användas. Numera måste man ha utbildning och tillstånd för att få köpa och använda raketer med styrpinne. Andra artiklar som ”bomber” och batterifyrverkerier (också kallade fyrverkeritårtor) behöver man ha fyllt 18 år för att få hantera. Smällare med enbart effekten att låta är förbjudna sedan 2001, likaså försvann raketer innehållande mer än 75 gram krut ur det allmänna sortimentet 2014.

– Man började se en minskning av antalet bränder orsakade av fyrverkerier redan 2014 då man tog bort några av de kraftigaste raketerna ur sortimentet. Under förra året minskade antalet ännu mer då branschen frivilligt tog bort alla raketer med styrpinne. Samma år följde dessutom MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) upp branschens initiativ med att kräva att raketer med styrpinne endast fick hanteras av personer med särskild kompetens, säger Åke Persson, expert och kemiingenjör på Brandskyddsföreningen.

Brandskyddsföreningen är mycket positiv till att fyrverkeribranschens egna initiativ både har lett till minskat antal bränder och en förändring av lagstiftningen. En nedåtgående trend finns också för personskador, men här ser man inte samma tydliga minskning jämfört med antalet bränder.

– De fyrverkerier som säljs idag är säkrare än förr, men illegalt importerade eller hemtillverkade artiklar har inte samma säkerhet, vi råder alla att inte köpa denna typ av produkter via till exempel utländska sidor på Internet, även om priset lockar, säger Åke Persson.

Bra att veta är också att kommunerna kan ha egna bestämmelser om var man får och inte får skjuta fyrverkerier, därför är det viktigt att man kontrollerar vad som gäller just i sin egen kommun. Det kan finnas restriktioner och zoner där man inte får skjuta fyrverkerier exempelvis runt sjukhus, ålderdomshem och ibland vissa kulturbyggnader, kontrollera för säkerhets skull vad som gäller i din kommun.

– Fyrverkerier är vackra och är uppskattade av många. Tyvärr hanteras de på ett felaktigt sätt av en del personer. Omdöme och ansvar ska vara mottot vid avfyrande av fyrverkerier, säger Erik Nilsson, ordförande för Sveriges Fyrverkeribranschförbund.

Brandskyddsföreningens säkerhetstips för fyrverkerier:

1. Langa inte
Det är olagligt att sälja fyrverkerier till minderåriga och olagligt för ungdomar att använda dem. Trots det är de flesta som skadas allvarligt av fyrverkerier under 18 år.

2. Följ instruktionerna
Läs och följ alltid bruksanvisningen. Ställ pjäserna så de inte kan välta, vissa behöver förankras följ bruksanvisningen noga och håll aldrig en tänd pjäs i handen.

3. Skippa alkoholen
Förbered pyrotekniken i dagsljus. Utse en säkerhetsansvarig som förblir nykter och ser till att övriga håller minst det säkerhetsavstånd som anges på fyrverkerier.

4. Felsök inte
Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad och lämna tillbaka den om så är fallet. Om en pjäs inte tänds, vänta minst femton minuter och närma dig försiktigt. Luta dig aldrig över en pjäs och försök inte tända den igen.

5. Kväv elden
Om det börjar brinna i gräset eller annat brännbart: Kväv lågorna och vifta inte, det skapar gnistor och ger elden mer fart. Ta undan fyrverkerier i riskzonen och ring 112 vid behov.

Källa: Pressmeddelande från Brandskyddsföreningen

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *