Okategoriserade

Moderaterna föreslår förenklat resande och smartare kollektivtrafik

Okategoriserade Moderaterna i Region Jönköpings län föreslår en rad åtgärder för att göra det enklare att resa efter pandemin. Partiets förslag som presenteras under fredagen innehåller förbättringar för både bilburna länsbor och de som använder buss och tåg.

– Detta är ett krafttag för att öppna upp länet och lägga i en ny växel efter pandemin — både vad gäller näringsliv och privata relationer. Resor och transporter är nödvändiga för att samhället ska fungera, säger Per-Allan Axén, 2:e vice ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM).

Moderaterna bedömer att bilen inom överskådlig framtid kommer att vara det primära transportmedlet för boende på framför allt landsbygden och vill därför prioritera länets vägar i såväl regional som nationell plan— men också öka möjligheterna att lämna bilen utanför de större samhällena.

– Vi ser framför oss pendlar- och personalparkeringar utanför sjukhus och större arbetsplatser och tror på idén om ”hubbar” för jobb och möten närmare hemmen. De blir noder dit vi vill knyta kollektivtrafik — som måste vara mer sömlös än idag, oavsett om man åker tåg eller buss, menar Per-Allan Axén.

Bland Moderaternas förslag finns också ett program för att öka flexibiliteten och effektiviteten inom kollektivtrafiken.

– Den styrande koalitionen satsar många miljoner på att bland annat marknadsföra kollektivtrafiken. Vi vill vara försiktiga med skattepengarna och tror att det kommer att dröja länge innan resande och biljettförsäljning återgår till tidigare nivåer. Invånarnas beteenden kommer att förändras efter pandemin och vi vill i stället effektivisera den trafik vi har och göra verksamheten mer flexibel efter länsbornas behov.

Moderaternas budgetförslag till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i korthet:

  • Översyn och prioritering av länets vägunderhåll för att möjliggöra återgång till tidigare, högre hastigheter och snabbare pendling
  • Prioritera mittseparering av riksväg 26 mellan Gislaved och Jönköping för ökad hastighetsgräns till 100 kilometer i timmen
  • Offensivt arbete för motorväg mellan Ulricehamn och Jönköping
  • Skapa pendlar- och personalparkeringar i anslutning till sjukhus och större arbetsplatser
  • ”Sömlösa” resor från dörr till dörr oavsett trafikslag genom bättre samordning
  • Initiera linjelagd anropsstyrd trafik på valda sträckor i länet
  • Kollektivtrafiknoder i ytterkanter av större samhällen och i samverkan med kommunernas

    hubbar

  • Initiera ett effektiviserings- och flexibilitetsprogram för länstrafiken

Källa: Pressmeddelande från Moderaterna i Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *