Okategoriserade

Så kan nya regler för A-traktorer och skolskjutsar förbättra livet på landsbygden

Okategoriserade Att förenkla livet för dem som bor på landsbygden är en av Centerpartiets främsta drivkrafter. Partiet driver nu två frågor som väsentligt skulle underlätta tillvaron för dem som bor utanför tätorten, skriver dem i en debattartikel.

Den ena gäller de kommunala skolskjutsarna. Vi vill att regelverket ses över för att säkerställa att fler elever omfattas genom att inkludera fristående skolor och att skolbussarna får köra över kommungränser. Elever och familjers bästa ska vara i fokus vid beslut om skolskjutsar och där är restiden avgörande. Idag kan en elev som har rätt till skolskjuts inom hemkommunen, men är ”sist på turen”, få en restid på upp till två timmar per dag. Om eleven istället hade fått rätt till skolskjuts över kommungränsen hade restiden blivit 30-40 minuter. Som förälder är det vanligt att man väljer den skola som ligger närmast hemmet då det underlättar logistiken, dock så riskerar eleven att få byta skola när de blir äldre för att de nekas skolskjuts. Konsekvensen kan bli att en förälder går ner i arbetstid för att lösa skolskjutsen på egen hand. Det är inte rimligt. Regelverket behöver bli mer flexibelt.

Det andra förslaget som skulle förbättra tillvaron för invånare på landsbygden handlar om A-traktorerna. Centerpartiet vill att regelverken kring A-traktorer ses över för att göra det tillåtet att framföra moderna A-traktorer i 45 kilometer i timmen. Dessutom ska det vara tillåtet med baksäte och med maximalt fyra bältade passagerare. I grunden är detta en säkerhetsfråga. Den nya bälteslagen tillåter max en passagerare per A-traktor. Men i praktiken vet vi att ungdomar ofta och gärna skjutsar sina kompisar. Att ungdomarna skulle köra fram och tillbaka för att plocka upp sina kompisar är naivt dessutom mycket negativt för miljön. Tillåt istället baksäte med bältade passagerare som möjliggör säker samåkning. I och med den nya lagen kommer antalet A-traktorer på våra vägar med största sannolikhet att öka om alla ska äga och köra sin egen. För att undvika att fordonen blir en trafikfara på vägarna bör de få framföras i samma hastighet som en mopedbil, det vill säga 45 kilometer. För många unga på landsbygden är A-traktorn det enda färdmedlet och en nyckel till frihet. Låt oss se till att de kan framföras på ett tryggt och säkert sätt.

Gustav Malm, ordförande Centerpartiets Ungdomsförbund i Jönköpings län

Centerpartiet driver frågorna om kommunala skolskjutsar och a-traktor som väsentligt skulle underlätta tillvaron för dem som bor utanför tätorter. Bilder: David Alin

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *