Okategoriserade

Uppdrag till Bra Liv

Okategoriserade "Den politiska ledningens nya direktiv till Bra Liv är att låta några vårdcentraler gå före mot det långsiktiga målet om färre listade patienter per heltidsanställd specialistläkare. Förhoppningen är att öka jämlikheten, förbättra arbetsmiljön för alla yrkesgrupper på aktuella vårdcentraler, locka fler till att vilja jobba i primärvården och att långsiktigt minska behovet av hyrläkare." Det skriver företrädare för Koalition för Jönköpings län i en debattartikel.

Vårdcentralerna är i regel våra invånares första linje in i vården och är nödvändig för att erbjuda god och jämlik vård. Bra Liv är Region Jönköping läns egenägda primärvård och den primärvård som ska säkerställa att alla invånare erbjuds hälso- och sjukvård i sin geografiska närhet. För att primärvården ska kunna erbjuda högsta patientsäkerhet, hög kontinuitet och god kvalitet så behöver verksamheten ha en god bemanning, inte minst på läkarsidan. Detta är något som tyvärr har varit svårt att uppnå på flera vårdcentraler och många vårdcentraler har behov av hyrläkare, något som kan påverka länets invånare negativt.

Den politiska ledningens ambition är att fortsätta utöka resurserna till primärvården samt minska antalet patienter per distriktsläkare. Bara under åren 2023–2025 är det budgeterat för 130 nya miljoner utöver den allmänna kostnadsökningen. När nya resurser skjuts till, riskerar dock dagens ojämna bemanning att öka, då välbemannade vårdcentraler kan erbjuda bättre arbetsmiljö och har lättare att rekrytera nya medarbetare, samtidigt som vårdcentraler med redan befintliga utmaningar har svårt att anställa ny personal. För att säkerställa att jämlikheten ökar och inte minskar i regionen i samband med dessa satsningar, är det viktigt att först lyfta de vårdcentraler som historiskt har haft det svårast.

Den politiska ledningens nya direktiv till Bra Liv är att låta några vårdcentraler gå före mot det långsiktiga målet om färre listade patienter per heltidsanställd specialistläkare.

Förhoppningen är att öka jämlikheten, förbättra arbetsmiljön för alla yrkesgrupper på aktuella vårdcentraler, locka fler till att vilja jobba i primärvården och att långsiktigt minska behovet av hyrläkare.

Bra Liv har nu i uppdrag att välja ut ett antal vårdcentraler där andelen hyrläkare är och har varit hög under längre tid. Genom att utnyttja möjligheten att fördela resurser inom koncernen ska de ekonomiska förutsättningarna ges för att låta dessa gå före mot det långsiktiga målet om 1100 listade per heltidsanställd specialistläkare. Denna riktade satsning är bara en del av vår ambitiösa satsning på 130 miljoner och förutsättningarna för att bedriva kvalitativ primärvård kommer förbättras på regionens samtliga vårdcentraler, både privata och inom Bra Liv.

Vi i Samverkan i Region Jönköpings län är övertygade om att alla invånare i regionen förtjänar en stark och högkvalitativ primärvård. Vi tror att detta direktiv tillsammans med våra ekonomiska satsningar visar på vår långsiktiga ambition att leverera en primärvård i toppklass, driven av våra egna fasta distriktsläkare, på arbetsplatser med god arbetsmiljö.

Thomas Gustafsson (S), ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård
Martin Nedergaard Hansen (BA), förste vice ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård
Kerstin Hammar (M), ledamot i nämnden folkhälsa och sjukvård

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *