Politik

M: Stärk ungdomars kompetens och kunskapsnivå

Politik Moderaterna i Region Jönköpings län föreslår en rad åtgärder för att stärka ungdomars kunskap och kompetensnivå. —För att trygga framtidens kompetensförsörjning måste den nya tekniken attrahera eleverna. Det gäller att vara konstruktiv kring hur Region Jönköpings län kan ta sitt ansvar och bidra på bästa sätt, säger Moderaternas Gun Lusth.

Moderaterna i Region Jönköpings län presenterar i sitt budgetalternativ en rad offensiva förslag för att stärka tillväxt och företagande.

Det handlar till exempel om att regionen förslås dela upp upphandlingar i mindre områden för att underlätta för fler att delta i de ofta komplexa anbudsförfarandena.

—Det är av yttersta vikt att Region Jönköpings län är med och bidrar till ett bättre klimat för entreprenörer. Hela Jönköpings län måste jobba för att hela länet ska leva och vi moderater vill att regionens ambitionsnivå ska vara hög, säger Gun Lusth som är partiets talesperson för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Bland förslagen finns också en satsning på 1 miljon kronor till Nyföretagarcentrum och Moderaterna vill öka innovationskraften hos unga genom satsningar som Ung Företagsamhet.

För att väcka intresset för ny teknik och naturvetenskap och därmed bidra till att säkra länets framtida kompetensförsörjning vill Moderaterna starta projektet ”Utbildningssatsning ny teknik och naturvetenskap”. Projektet fokuserar på att stärka digital och teknisk kompetens i senare delen av grundskolan, där bland annat programmering kan erbjudas på ett kreativt och pedagogiskt sätt.

Partiet sätter också fokus på vikten av ökad kunskapsnivå och fullföljda gymnasiestudier.

—Vi måste samarbeta och kraftsamla för att öka andelen elever som slutför grundskolan med godkända betyg och fullföljer sin gymnasieutbildning. Det handlar om stora och långsiktiga vinster för både individ och samhälle, säger moderaternas Gun Lusth.

Moderaternas budgetförslag avseende nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i korthet:

– Dela upp upphandlingar i mindre områden för att underlätta för fler att delta i de ofta komplexa anbudsförfarandena.

– Starta projektet ”Kraftsamling för ökad kunskapsnivå och fullföljd gymnasieutbildning”.

– En miljon kronor till Nyföretagarcentrum för utökat stöd och rådgivning.

– Stärk naturbruksgymnasiernas och folkhögskolornas roll för de utanför arbetsmarknaden.

– Regionen ska underlätta företagens kompetensförsörjning genom att stödja Jönköping University och yrkeshögskolorna.

– Starta projektet ”Utbildningssatsning ny teknik och naturvetenskap”

– Ge invånarna möjlighet att ta del av ett digitaliserat kulturutbud.

Källa: Pressmeddelande från Moderaterna Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *