Regionen

600 patienter har fått vård genom extra insatser 2023

Regionen Ständiga förbättringar och planering utifrån behovet är vårdens sätt att utveckla för att kunna ta hand om alla som behöver vård. Under 2023 gjordes dessutom extra insatser för att minska på väntan till operationer och undersökningar. I Jönköpings län fick 600 patienter hjälp vid extra insatser på länets tre sjukhus.

Under 2023 har 100 hörapparater provats ut genom extra insatser. Här ses Johanna Gullberg, audionom och sektionsledare i audionommottagningen Värnamo tillsammans med en patient. Bild: Johan W Avby

– Arbete för en god tillgänglighet är bland det allra viktigaste i vår strategi, säger Martin Takac, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård i Region Jönköpings län. Vi har under 2023 löpande gjort extra insatser för att förbättra tillgängligheten.

Bedömningar av bråck och sköldkörtel, rektoskopier, gastroskopier och koloskopier hör till de åtgärder som patienterna fått gjorda som extra insatser på kirurgkliniken. Enklare operationer av hudförändringar har också genomförts. På öron-, näs och halskliniken handlar extrainsatserna om 120 enklare operationer av hudåkommor i ansiktet, både cancer och infekterade talgkörtlar och närmare 100 utprovningar av hörapparater. De enklare operationerna görs på mottagningsrum.

Prioritering vid extra insatser

För att kunna hjälpa många patienter prioriteras åtgärder utifrån medicinskt tillstånd, men framför allt utifrån att det ska vara åtgärder som verkligen gör skillnad för många väntande. Logistiken behöver flyta på bra så att läkaren går direkt till nästa redan förberedda patient.

– Upplevelsen är att arbetet går väldigt smidigt vid extra insatser, säger Jenny Lilja, verksamhetschef på öron-, näs och halskliniken. Det sker på tider när sjukhuset i övrigt mest har akut verksamhet igång vilket minskar flödet av frågor som annars hör vardagen till.

Patienter som behandlats på kirurgkliniken har uppskattat att få vården utförd även på en lite annorlunda tidpunkt.

– Patienterna besöker oss hellre en lördag än åker till ett sjukhus i en annan region för vård en vardag, säger Wiveka Rydin som är biträdande verksamhetschef på kirurgkliniken. Att som patient inte behöva ta ledigt från jobbet har förenklat för en del.

Frivillighet

Planeringen av extra insatser starta med frågan till medarbetarna om vilka som kan tänka sig att arbeta extra vissa helger eller kvällar. När tillräckligt många frivilliga anmält sig görs schemat och patienterna kallas via brev eller rings upp för att alla tider ska bli bokade och programmet klart.

Tillgängligheten bland landets bästa

Region Jönköpings län har en god tillgänglighet nationellt sett, bland de tre bästa i landet, men inte tillräckligt bra för att alltid hålla vårdgarantin eller ledtiderna inom cancervården.

– Extra insatser är ett sätt att förbättra men inte det mest hållbara i längden, säger Jenny Lilja. Vi vill vara i balans och klara uppdraget inom den tid vi har till förfogande, både för patienternas bästa och för en bra och effektiv arbetsmiljö för medarbetarna.

Under 2024 fortsätter arbetet med extra insatser.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *