Regionen

Anmälan enligt lex Maria – patient avled

Regionen En patient som vårdats på sjukhus för försämring i sin KOL-sjukdom, avled senare i covid-19. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av IVO, myndigheten Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan gällde en patient som inkommer med andningsbesvär. Patienten isolerades på grund av misstanke om covid-19-smitta. Till en början var patienten i behov av syrgas och hade lätt förhöjda infektionsprover men ingen feber. Testet för covid-19 var negativt, varvid isoleringen hävdes och patienten vårdades på två-sal. Patientens andningsbesvär bedömdes bero på exacerbation (en försämringsperiod) av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och patienten fick behandling mot detta.

Patienten förbättrades efter några dagar och kunde återgå till särskilt boende med planerad uppföljning inom primärvården.

Efter några dagar insjuknade patienten med feber och hosta och testades då positivt för covid-19. Patienten avled. Det kan inte uteslutas att smitta kan ha skett på sjukhus.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *