Regionen

Avsiktsförklaring för att säkra tågtrafik på icke elektrifierade sträckor

Regionen I ett pressmeddelande i dag meddelas att Region Jönköpings län ska ta fram en avsiktsförklaring med Region Kalmar län för att kunna samarbeta runt bimodala tåg inom Krösatågtrafiken. Bakgrunden är att länstrafiken så fort som möjligt vill ersätta de nuvarande dieseltågen, som inte fungerar optimalt, och få nya fungerande tåg på plats på de järnvägssträckor som inte är elektrifierade.

Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Kalmar län har beställt 28 nya Krösatåg, med beräknad leverans i slutet av 2024. 20 av tågen är elektriska och 8 av dem är bimodala, viket innebär att de kan drivas både elektriskt och med förbränningsmotorer. Pressbild: Region Jönköpings län

Beslutet om att ta fram en avsiktsförklaring med Region Kalmar län togs på sammanträdet med nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) den 23 januari. Avsiktsförklaringen ska innebära att Region Jönköpings län kan ta över bimodala fordon från Region Kalmar län, när de levereras. Bimodala tåg kan drivas med både el och diesel.

– Genom att vi samarbetar med Region Kalmar län så kan vi säkra upp att vi har fungerande tåg på de järnvägssträckor som inte är elektrifierade i länet. För att komma till rätta med de problem vi har på exempelvis sträckan Nässjö-Vetlanda är det en nödvändig åtgärd för att visa att vi menar allvar med järnvägstrafiken. Det sänder också viktiga signaler till bland annat Trafikverket att vi satsar på nya tåg och att det behövs underhåll och utveckling av sträckan, säger Tommie Ekered (M), regionråd och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Nya tåg kommer levereras

Länstrafiken vill ersätta de befintliga dieseltågen så fort som möjligt, de fungerar inte optimalt och det är svårt att få fram reservdelar. Enligt den upphandling som finns kommer 28 nya tåg att levereras till regionerna som samarbetar inom Krösatågtrafiken, varav 20 av tågen är elektriska och åtta stycken är bimodala. På grund av det akuta behovet av fungerande fordon så vill Region Jönköpings län komma överens om att få ta över de bimodala tågen som levereras först till Region Kalmar län.

Nytt beslut krävs

Region Jönköpings län ska även genomföra en översyn av fordonsbehovet i ett längre perspektiv. När avsiktsförklaringen med Region Kalmar län är framtagen så kommer den upp för nytt beslut på nämnden. Likaså kommer Region Kalmar län ta ett eget beslut om avsiktsförklaringen.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *