Regionen

Delat ägarskap kan utveckla Jönköpings flygplats

Regionen Jönköpings flygplats behöver utvecklas och få en tydligare regional roll. Det är bakgrunden till att regionfullmäktige nu ska ta ställning till en förfrågan från dagens ägare, Jönköpings kommun, om att gå in som delägare i det kommunala bolag, Jönköping Airport AB, som äger och driver flygplatsen sedan 2010. Regionstyrelsen beslöt tisdag 9 november 2021 att ta fram ett underlag.

– Vårt ställningstagande bygger på en förfrågan från Jönköpings kommun, som önskar ett delat ägarskap av flygplatsen. Vi har haft en konstruktiv dialog där vi konstaterat att det inte är rimligt att Jönköpings kommun ska fortsätta att driva flygplatsen ensam. Vi ser som regional aktör ett ansvar för att delta i arbetet att utveckla flygplatsen. Det handlar bland annat om näringslivets behov av transporter och fraktflyg och inte minst flygplatsens roll för flyg som har ett samhällsviktigt uppdrag, bland annat ambulansflyg. Hela tiden med målet att skapa en miljömässigt hållbar verksamhet. Därför innebär regionstyrelsens beslut att vi påbörjar ett arbete för att bli delägare i flygplatsen, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande.

”Hitta gemensam väg”

– Syftet har varit att hitta en gemensam väg för att utveckla flygverksamheten utifrån ett regionalt perspektiv. Överläggningarna med Region Jönköpings län har varit konstruktiva, säger Ilan De Basso (S), kommunalråd och ordförande i Rådhus AB, moderbolaget för de bolag där Jönköpings kommun är majoritetsägare.

Han konstaterar att ett kommande beslut om delägarskap är första steget i en lång process.

– Vi har varit angelägna om att hitta en långsiktig ägarstruktur som kan skapa bättre förutsättningar för den regionala flygverksamheten. Det sker mycket på tekniksidan inom flyget som innebär möjligheter till omställning utifrån miljö- och klimathänsyn och ansvar. Bland andra utvecklingsområden finns näringslivets behov, samhällsberedskap samt transporter relaterade till hälso- och sjukvården, säger han.

Beslutsunderlag tas fram

Beslutet vid regionstyrelsens sammanträde tisdag 9 november är ett resultat av de politiska diskussioner som förts det senaste året mellan parterna. Det innebär att regionledningskontoret tar fram ett underlag inför regionfullmäktiges behandling och beslut om delägarskap av flygplatsen. Förslaget är att Region Jönköpings län köper hälften av aktierna i Jönköping Airport AB för två miljoner kronor och får hälften av platserna i bolagets styrelse.

En arbetsgrupp ska sedan fortsätta med de många detaljfrågorna kring flygplatsen.

– Det innebär att vi även ska utarbeta nya ägardirektiv där vi preciserar bolagets uppdrag och roll, säger Ilan De Basso.

Ett samhällsuppdrag

Jönköpings flygplats har tre verksamhetsområden: Reguljärtrafik, chartertrafik och fraktflyg. Dessutom ett samhällsuppdrag som omfattar bland annat ambulansflyg, brandflyg och att vara beredskapsflygplats och karantänsflygplats.

Just nu pågår också en nationell utredning om Sverige behöver fler beredskapsflygplatser och hur den statliga ersättningen ska se ut.

Situationen för flygplatsen är just nu tuff med låga passagerarsiffror, något som förvärrats av coronapandemin, och flygplatsen går med ett ekonomiskt underskott.

Skapa en hållbar verksamhet

Regionfullmäktige ska ta ställning till ett förslag att Region Jönköpings län går in som delägare av flygplatsen. Ett beslut som innebär ett ekonomiskt åtagande, men också möjligheter. För Region Jönköpings län är det också mycket viktigt att engagemanget i Jönköpings flygplats genomsyras av en utveckling mot en miljömässigt hållbar verksamhet i enlighet med det program för hållbar utveckling som finns.

Viktigare roll i regional utveckling

Argumenten för ett delat ägaransvar är att flygplatsen får en större och viktigare roll i det uppdrag som Region Jönköpings län har att driva den regionala utvecklingen.

I dag ägs landets flygplatser av statliga Swedavia eller kommuner. Men på tre flygplatser, Örebro, Kalmar och Växjö är också respektive region delägare till ungefär hälften tillsammans med berörd kommun.

Mer fakta/Jönköpings flygplats:

2019 flög 66 000 passagerare från flygplatsen, 2020 12 000 passagerare. Samtidigt har flygplatsen flera operatörer för fraktflyg och hamnar på femte plats bland landets flygplatser i hantering av gods. Under 2020 flögs omkring 3000 ton gods från flygplatsen, 500 ton mindre än 2018.

Den utredning som Jönköpings kommun beställt under 2021 ”Nyttan med Jönköping Airport” pekar bland annat på flygplatsens gynnsamma logistiska läge, och en majoritet av de 40 aktörer som intervjuats svarar i varierande grad att de har behov av flygplatsen. 

Källa: Pressmeddelande från Region Jönköpings län 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *