Regionen

Extra ersättning till personal

Regionen Region Jönköpings län presenterade i maj förslag på extra ersättning till personal under coronapandemin. Nu har förslaget beslutats efter dialog med de fackliga organisationerna.

Racel De Basso (S). Arkivbild

Region Jönköpings län presenterade i maj förslag på extra ersättning till personal under coronapandemin. Nu har förslaget beslutats efter dialog med de fackliga organisationerna.

– Stora omställningar har gjorts och görs inom Region Jönköpings län med anledning av coronapandemin. För att ytterligare förtydliga att vi uppskattar det extraordinära arbete som medarbetare och chefer genomför inrättar vi nu ett antal extra ersättningar, säger Rachel De Basso, (S), ordförande nämnd för folkhälsa- och sjukvård.

• Högre ersättning för resa i arbetet för alla medarbetare
Vid resa i arbetet inom länet höjs färdtidsersättningen till 100 procent av timlönen, för att förstärka vikänslan och det faktum att Region Jönköpings län är en arbetsgivare. Den högre ersättningen gäller från 1 juli.

• Högre ersättning för övertid för den som arbetar stor mängd övertid
Övertidsersättning för extra övertid och för nödfallsövertid höjs till 300 procent av timlönen. Detta gäller retroaktivt från 1 april och gäller under hela 2020. Övertidsarbete finns i tre nivåer: allmän övertid, extra övertid och nödfallsövertid. Så kallad allmän övertid ersätts redan idag med upp till 240 procent av lönen, enligt befintliga kollektivavtal.

Med detta beslut vill Region Jönköpings län klargöra att det är önskvärt att i möjligaste mån undvika stora mängder övertidsarbete, men samtidigt skicka en signal om att de anställda som just nu sliter mest ihållande med coronapandemin är sedda och uppskattade av arbetsgivaren.

Mia Frisk (KD). Arkivbild

• Arbetsvärderingstillägg för personal med patientnära arbete inom covid-avdelning, intensivvårdsavdelning och infektionsavdelning
Region Jönköpings län konstaterar att den personal som arbetar med patientnära arbete, specifikt med patienter som har covid-19, har en extraordinär situation. Den fysiska miljön, behovet av varsamhet och uppmärksamhet för att undvika skada på egen eller annan person, ansvaret för patienter, bundenheten i arbetet samt även den psykiska påfrestningen är i den här situationen av en annan art än normalt, vilket påverkar arbetsvärderingen för berörd personal. För att omfattas av tillägget ska samtliga kriterier vara uppfyllda.

Efter förhandlingar har arbetsgivaren definierat ovanstående till att omfatta anställda undersköterskor, skötare, sjuksköterskor och läkare med huvudarbetsplats på någon av våra avdelningar för patienter med covid-19, på våra tre iva-avdelningar eller på infektionskliniken, och som är schemalagda med huvudsakligen covid-patientnära arbete.

– Region Jönköpings län har kollektivavtal för anställning och arbetsmiljö som håller bra över tid och är överenskomna av arbetsgivaren och de fackliga organisationerna tillsammans. Det vi presenterar idag innebär extra ersättningar som ges utöver de överenskommelser som redan finns, säger Sven Fägerskjöld, tf. HR-direktör.

Den nya ersättningen för arbetsvärdering under coronapandemin berör cirka 1 100 anställa och är en investering på cirka 30 miljoner kronor.

• Presentkort till alla medarbetare och trivselfrämjande åtgärd för varje arbetsplats
Den som varit anställd i Region Jönköpings län under perioden april-augusti 2020 erhåller ett presentkort om 500 kronor att handla för i länet. Dessutom får varje arbetsplats 300 kronor per medarbetare för att kunna genomföra en trivselfrämjande åtgärd någon gång under 2020. Varje arbetsplats väljer själv vad och hur, inom ramen för gällande riktlinjer för intern representation.

Presentkortet och medel för aktivitet för arbetsplatsen ges som gåva utan förmånsbeskattning. Det är en investering på 5,3 miljoner kronor för presentkorten och 3,2 miljoner kronor för trivselfrämjande åtgärd på arbetsplatsen.

– Det har varit en ovanlig vår och alla våra verksamheter inom Region Jönköpings län har påverkats på olika sätt, och kommer fortsätta påverkas. Vi vill uppmärksamma samtliga 10 600 medarbetare och tacka för fantastiska insatser med en extra gåva, vilket även ger möjlighet att stödja näringslivet, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *