Regionen

Hur ska barn med språkstörningar få likvärdigt stöd av logoped i regionen?

Regionen Vänsterpartiet lämnar in interpellation om vård för barn med språkstörningar. Interpellationen lämnas till ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård som ska svara under kommande regionfullmäktige, den 7 februari.

Under hösten 2022 blev undertecknad på olika vägar uppmärksammad på de stora problem som existerar, när det gäller behov av stöd till barn med språkstörningar. Jag deltog bland annat på webbmöte med Logopedförbundet tillsammans med andra politiker från nämnden för folkhälsa och sjukvård och var senare även inbjuden till ett medlemsmöte för samma organisation. Parallellt med detta har jag införskaffat information genom samtal med enskilda logopeder i regionen, liksom olika professioner i skolan, bland annat specialpedagoger. Fram tonar en mycket splittrad bild:

– Logopedstöd påbörjas i förskoleåldern men avbryts när barnet börjar i skolan

– Oklarheter om vilka kriterier som ska gälla för att få stöd av logoped

– Stora samordningsproblem mellan kommun-region när det gäller utredning och stöd

– För barn som i tillägg till sin språkstörning har annan problematik, till exempel autism, är situationen särskilt besvärlig

Inom strategigruppen barn och unga har diskussioner förts om hur samverkan ska kunna förbättras och ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionen tydliggöras. Detta arbete har försvårats på grund av ”glapp” i nuvarande lagstiftning, när det gäller bland annat åldersgränser och att det ej är lagstadgat att logoped ska ingå i elevvårdsteamen. Ett fundamentalt problem i vår region är också att tillgången till logoped i kommunerna är mycket ojämn och att man tillämpat väldigt olika lösningar för att tillgodose de stora behov som finns.

Slutligen – vilket också framhålls av logopederna själva och deras fackliga organisation – finns det en stor brist på logopeder och även avsaknad av kunskap om deras kompetens och utbildning.

Men anledning av ovanstående önskas svar på följande frågor:

  1. Hur verkar nämnden för folkhälsa och sjukvård för att barn med språkstörningar i vårt län ska få likvärdigt stöd av logoped?
  2. Hur avser nämnden för folkhälsa och sjukvård agera för att förbättra samverkan med skolan när det gäller stöd till barn med språkstörningar?

Bengt-Ove Eriksson, ledamot för Vänsterpartiet i regionfullmäktige

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *