Regionen

Nya interpellationer från Vänsterpartiet

Regionen I ett pressmeddelande meddelas att i dag lämnar Vänsterpartiet in tre nya interpellationer till regionfullmäktige för behandling vid sammanträdet den 18 april.

Regionrådet Mikael Ekvall (V). Bild: Pressbild

Vården för patienter med psykiskt trauma behöver uppgraderas

– Många patienter med psykiska trauman får inte tillräcklig med stöd och hjälp idag. Vänsterpartiet har tidigare motionerat om att anlägga ett traumacenter med inriktning inom psykiska trauman. Den motionen avslogs tyvärr av dåvarande regionfullmäktige. Men vi är inte beredda att ge oss i den här frågan och därför vill jag fråga den politiska ledningen om de är nöjda med den traumavård som finns i regionen i dag. Om svaret på den frågan är nej så undrar jag också vilka åtgärder de planerar att vidta för att förbättra vården inom detta område, säger Mikael Ekvall (V), regionråd.

 

Hur säkerställer regionen jämlik tillgång på rehabkooridnator

– Rätten till koordineringsinsatser inom rehabilitering är lagfäst sedan 2020. Regionen har rehabkoordinatorer men frågan är om de som finns räcker till för att täcka de stora behov som finns, säger Mikael Ekvall (V), regionråd.

– Det verkar finnas delar av sjukvården där antalet rehabkoordinatorer är underdimensionerade i förhållande till det patientunderlag som finns, exempelvis inom cancervården och psykiatrin. Därför undrar jag hur den politiska ledningen säkerställer en jämlik tillgång på rehabkoordinatorer och om de är beredda att stärka upp koordineringsinsatserna så att alla med behov får adekvat stöd och samordning, fortsätter Mikael Ekvall.

 

Tillgången på tandsköterskor behöver säkerställas

– Ett tandsköterskeuppror pågår just nu mot bakgrund av en enkät som genomförts av fackförbundet Vision. I enkäten framkommer att 52 procent av tandsköterskorna har ångrat sitt yrkesval. Av dem som har ångrat sitt yrkesval anger nästan alla, 94 procent, att det beror på den usla lönen. Vänsterpartiet stöttar tandsköterskornas rätt till en lön att leva på och goda arbetsvillkor. Resultaten i enkäten är oroande och vi behöver prioritera tandsköterskor, säger Mikael Ekvall (V), regionråd.

– Med anledning av tandsköterskornas situation har jag skrivit en interpellation där den politiska ledningens syn på tandsköterskornas arbetsvillkor efterlyses. Jag frågar också om den politiska ledningen planerar att förbättra situationen för tandsköterskorna, fortsätter Mikael Ekvall.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *