Regionen

Rädda den svenska sjukvården

Regionen "Om ingenting görs kommer vi därför att få se stora uppsägningar av vårdpersonal, nedlagda vårdmottagningar och längre vårdköer runtom i landet. Läget var redan dåligt men nu blir det än värre. Det är ett mörker som nu rullar in över den svenska sjukvården", menar regionrådet Mikael Ekvall (V) och partiets sjukvårdspolitiska talesperson Karin Rågsjö i en debattartikel.

Alla människor vill ha en sjukvård man kan lita på. I Sverige har vi länge sett det som självklart att vården finns där när vi behöver den, oavsett vilka vi är eller var vi bor.

Men allt detta hotas nu. En ny prognos från Sveriges kommuner och regioner visar att svensk sjukvård står inför en nedskärningschock. Den nya prognosen visar att läget är betydligt allvarligare än vad man trodde när regeringen lade fram sin budget i september.

Om ingenting görs kommer vi därför att få se stora uppsägningar av vårdpersonal, nedlagda vårdmottagningar och längre vårdköer runtom i landet. Läget var redan dåligt men nu blir det än värre. Det är ett mörker som nu rullar in över den svenska sjukvården.

För Region Jönköpings län innebär regeringens underdimensionering av statsbidrag att rejäla satsningar på ökad grundbemanning och bättre arbetsvillkor uteblir.

Det självklara när så pass allvarlig ny information kommer borde vara att anpassa sitt agerande. Det borde vara självklar för varje ansvarstagande politiker.

Men de som har makten nu är Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson. Hittills har de inte gett några tecken på att vilja skjuta till extra pengar till vården, trots den nya prognosen. De gör ingenting för att rädda den svenska sjukvården.

Det finns inget rationellt skäl till att välfärden ska sättas på svältkur. Statens finanser är urstarka. Bara en handfull industriländer kan uppvisa en så stor nettoförmögenhet som Sverige. Att i det läget tvinga regionerna till enorma nedskärningar i sjukvården är både orimligt och oansvarigt.

Resurserna finns alltså, men Kristersson och Åkesson väljer att lägga pengarna på annat. De valde att göra stora skattesänkningar som ger mest till de som redan tjänar mest.

Vi prioriterar annorlunda. Vänsterpartiet föreslår därför i riksdagen en extra ändringsbudget för kommuner och regioner, med särskilt fokus på regionerna – det vill säga sjukvården. Staten måste skjuta till de pengar som behövs för att stoppa nedskärningschocken.

Sjukvården var väljarnas viktigaste fråga i riksdagsvalet 2022. De förväntar sig att de som styr tar ansvar och gör det som krävs att för rädda sjukvården. Svenska folket vill inte ha nedskärningar och försämringar i vården, de vill ha en sjukvård som är bättre än den vi har idag. När vårdkrisen slår till kan riksdag och regering inte bara passivt se på.

Karin Rågsjö (V)
Vårdpolitisk talesperson

Mikael Ekvall (V)
Regionråd

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *