Statistik

Fler elever tar gymnasieexamen

Statistik För sjätte året i rad ökar andelen elever på nationella program i gymnasieskolan som tar examen inom tre år. Ökningen sker på samtliga högskoleförberedande program och på de allra flesta yrkesprogram.

– Det är givetvis positivt att fler gymnasieelever tar examen och att ökningen fortsätter år efter år. Med en gymnasieexamen kan ungdomarna söka högre utbildningar och lättare få jobb, säger Torun Rudin, chef för gymnasieenheten på Skolverket.

Ökning på samtliga högskoleförberedande program

I år var det 78,2 procent av eleverna som klarade gymnasieskolan med examen inom tre år. Motsvarande andel för 2019 var 76,6 procent. Andelen elever med examen har ökat på samtliga högskoleförberedande program och på majoriteten av yrkesprogrammen. Ökningar har skett på de stora yrkesprogrammen som bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.

Fler på yrkesprogram klarar nödvändig matematikkurs

Det finns flera orsaker till att andelen elever med gymnasieexamen ökar. Dels har elevernas meritvärden från grundskolan kontinuerligt ökat de senaste åren, dels är det färre elever som byter gymnasieprogram. Sena programbyten innebär ofta att elever kan behöva gå längre än tre år i gymnasieskolan. Dessutom är det fler elever som klarar kurser som är nödvändiga för examen. På yrkesprogrammen är det främst matematik 1 som en större andel elever har fått godkänt i. Eleverna läser matematik 1 första året i gymnasieskolan. Det innebär att en majoritet av eleverna var betygsatta i den kursen redan före coronapandemin. Ökningen är särskilt tydlig på bygg- och anläggningsprogrammet och på vård- och omsorgsprogrammet.

Något färre godkända i svenska 3 och gymnasiearbetet

På de högskoleförberedande programmen är det samma andel elever som har klarat nödvändiga kurser för en examen i år jämfört med 2019. Men det är en något större andel elever som är underkända i svenska 3 och i gymnasiearbetet. Båda betygsätts tredje året, alltså i år under coronapandemin.

– Eftersom andelen gymnasieelever med examen ökar tyder det mesta på att distansundervisningen under våren har fungerat väl på de allra flesta håll. Däremot verkar det som om svenska 3 och gymnasiearbetet har varit svårare att genomföra på distans eftersom en mindre andel elever har klarat dessa just i år, säger Torun Rudin.

Fortsatt många utan gymnasieexamen efter fem år

Sett till hela gymnasieskolan, alltså om man även räknar med elever som börjar på introduktionsprogram, så är andelen elever med examen oförändrad. Det är fortfarande 72 procent av eleverna som tar examen inom fem år. Det innebär att 28 procent lämnar gymnasieskolan utan examen.

Mer om gymnasiestatistiken

Det finns två typer av gymnasieexamen; högskoleförberedande examen och yrkesexamen. De elever som får en examen från ett högskoleförberedande program har uppnått grundläggande högskolebehörighet. Det gäller inte för elever med yrkesexamen, men yrkeselever har möjlighet att läsa in en grundläggande behörighet inom programmens 2 500 poäng eller som utökat program. Elever som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program går ofta på ett introduktionsprogram vars mål kan vara att gå direkt mot ett arbete. Varje år börjar ett antal elever i gymnasieskolan som saknar svenskt personnummer. Det innebär att dessa elever inte är möjliga att följa över tid. Den stora majoriteten av dessa elever är nyinvandrade och återfinns nästan alltid på introduktionsprogrammet språkintroduktion.

Källa: Pressmeddelande från Skolverket

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *