Statistik

Stor ökning av besök i länets skyddade natur

Statistik Under 2020 har antalet besök ökat i landets och i Jönköpings läns skyddade natur. Det visar en undersökning utförd av Naturvårdsverket samt data från Länsstyrelsens besöksräknare.

Allt fler väljer att vistas ute i naturen. Foto: Länsstyrelsen.

I en undersökning utförd av Naturvårdsverket har olika aktörer tillfrågats om upplevelsen av sommaren 2020. Majoriteten av svaren uppger att det har skett en stor ökning av antalet besökare i naturen.

– I samband med pandemins utbrott och restriktionerna i samhället blev det tydligt att gamla vanor förändrades och att fler människor sökte sig ut till länets vackra natur – en trend vi hoppas håller i sig säger Eva Wallander, enhetschef vid skötselenheten på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har besöksräknare i Store Mosse nationalpark, naturreservatet Skurugata (Eksjö) och i naturreservatet Ryfors (Mullsjö). Under april och maj månad har besöksantalet fördubblats jämfört med motsvarande mätperiod under 2018 och 2019. Det stora besökstrycket har även visat sig i form av att det periodvis har varit svårt att få parkering och att det förekommit mycket nedskräpning.

– Studier visar tydligt att människor mår bra av att vistas i naturen och årets besöksantal visar tydligt naturen spelar en viktig roll för människors välmående. Det är dock viktigt att man som besökare i vår gemensamma natur visar hänsyn, både mot naturen och mot andra besökare, avslutar Eva Wallander.

Källa: Pressmeddelande från Länsstyrelsen

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *