Statistik

Vinds- och källarinbrott vanligast i länet under 2021

Statistik Inbrottstjuvar vänder sig allt oftare till källare och vindar, snarare än bostäder. I Jönköpings län anmäldes det under förra året fler inbrott i förråd än i bostäder. Det visar försäkringsbolaget Ifs kartläggning av färska siffror från Brå.

I torsdags publicerade Brottsförebyggande rådet ny statistik över anmälda inbrott i bostäder och förråd. I dag kan försäkringsbolaget If presentera sin årliga analys av siffrorna.

Antalet anmälda vinds- och källarinbrott har de senaste åren sett ett tydligt uppsving och utgör en allt större andel av alla anmälda inbrottsstölder. Under 2021 gjordes ungefär lika många anmälningar om förrådsstölder som året innan, medan bostadsinbrotten minskade.

– När coronapandemin slog till blev det än mindre fokus på bostäder där människor var hemma och en större styrning mot förrådsutrymmen. Ofta är det golf- och skidutrustning, samt väskor och verktyg som stjäls, säger Jenny Rudslätt, skadechef på försäkringsbolaget If.

– Tänk på att aldrig förvara stöldbegärlig egendom av högt värde i förråd, då riskerar du att bli utan ersättning. Hemelektronik och exklusivare märkesväskor är exempel på egendom som inte ersätts om de förvaras utanför bostaden.

I Jönköpings län anmäldes 483 förrådsinbrott under år 2021. Det är betydligt fler än året innan (+32 procent).

Över längre tid däremot minskar antalet inbrott. Åren 2019–2021 anmäldes 24 procent färre förrådsinbrott per hushåll i Jönköpings län än åren 2014–2016. Länet går med andra ord emot trenden i riket. I till exempel Jönköpings kommun har anmälningarna minskat betydligt (−40 procent).

Men det finns också exempel på kommuner i Jönköpings län där anmälningarna om vinds- och källarstölder ökat över tid. I till exempel Värnamo har anmälningarna gått upp med 98 procent de senaste fem åren.

– De senaste åren har vi sett att allt fler inbrott sker när folk är hemma. Därför är det viktigt att alltid ha låst ytterdörr, säger Jenny Rudslätt.

Flest i Västmanland, minst i Gotland

Jämfört med andra län är antalet anmälningar i Jönköpings län varken exceptionellt högt eller lågt. Västmanlands län rapporterade under 2021 flest förrådsinbrott per hushåll, medan Gotlands län hade lägst antal.

Skillnaderna här är markanta. Antalet anmälda inbrott per hushåll är mer än 15 gånger så stort i Västmanland som på Gotland.

Trolig pandemieffekt

Medan förrådsstölderna alltså gått upp de senaste åren ligger bostadsstölderna på en historiskt låg nivå. År 2021 anmäldes 381 inbrottsstölder i villor och lägenheter i Jönköpings län. Det innebär att det alltså anmäldes fler stölder i förråd än i bostäder i länet.

I riket som helhet är antalet inbrott lägre än på många decennier.

– Inbrottsfrekvenserna har under en längre tid haft en nedåtgående trend som fortsatt under 2021. Minskningen under 2021 var dock större jämfört med tidigare år, framförallt i bostäder, enligt Ifs egna siffror. Inbrotten minskar mest i storstäderna, framförallt i Stockholm, men även i förortskommuner till storstäder, framförallt i Stockholmsområdet, säger Jenny Rudslätt, skadechef på försäkringsbolaget If.

– Vår bedömning är att minskningen inte är permanent, utan en effekt av pandemin. Vi tror att inbrotten kommer öka igen när fler återgår till kontoren.

– Många av inbrotten begås av utländska ligor. Minskningen under coronapandemin kan bero på att de internationella ligorna inte reser hit i lika hög utsträckning, säger Jenny Rudslätt.

Tips från If: Så stoppar du tjuven

– Se till att ha ett lås avsett för ytterdörrar och ha dörren låst även när du är hemma. Elektromekaniska låssystem har ofta fördelen att de kan låsas automatiskt efter in- eller utpassering. Flertalet kan även låsas från distans vilket förenklar möjligheten att säkra låsta dörrar.

– Bor du i hus eller har lägenhet i markplan ska du ha lås även på fönster, balkong- och altandörrar.

– Starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde. Prata med dina grannar och håll koll på området eller trappuppgången tillsammans.

– Se till att du har bra utomhusbelysning vid alla entréer till huset, även på baksidan. Det finns sensorstyrda lampor som tänds när någon närmar sig dörren.

– Märk dina värdesaker med MärkDNA och skriv upp dem på en inventarielista. Sätt upp MärkDNA-dekaler på utsidan av bostaden, det har en avskräckande effekt enligt kriminologerna vid Malmö Högskola.

– Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns genom fönster och altandörrar. Förvara gärna dyrbara smycken, pass och andra värdesaker i kassaskåp, säkerhetsskåp eller bankfack.

– Låt bostaden se bebodd ut även om du är bortrest. Använd timer till belysning, låt kläder, böcker och tidningar ligga framme så att det ser ut som att du är hemma. Be någon ta hand om posten, skotta snö på vintern och klippa gräset på sommaren, och lägga sina sopor i din soptunna etc.

– Lås fast cyklarna om de förvaras utomhus. Samma sak gäller för stegar.

– Förvara inget av högt värde i källare och vindsförråd. Se till att ha bra lås.

Källa: Pressmeddelande från If

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *