Utbildning

Välj

Få ansöker om att starta fristående skola på landsbygden

Utbildning Ansökningarna för att starta fristående skola i Sverige rör främst skolor i storstäder och storstadsnära kommuner. Flest godkända tillstånd finns i eller i närheten av Stockholm. Endast ett fåtal rör skolor som är belägna i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner…

Närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst

Utbildning Regeringen har beslutat om en ändring av den tillfälliga förordning som gäller för skolan under pandemin. När höstterminen börjar kommer fjärr- eller distansundervisning som huvudregel att kunna användas i öppna skolor endast om Folkhälsomyndigheten har lämnat en rekommendation om sådan undervisning…

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs

Utbildning På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att genomgå prövning begränsad i många kommuner och komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning. Det gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021. Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025…

Skolinspektionen: oroligheter trots insatser

Utbildning Trots många och omfattande insatser, finns anledning oro gällande vissa elevgrupper. Så sammanfattar Skolinspektionen 2020 i sin årsrapport…