Värnamo

Tage & Söner stäms för kontraktsbrott

Värnamo Byggföretaget Tage & Söner stäms på 87 miljoner kronor.

Tage & Söner stäms på 87 miljoner kronor för att inte fullföljs kontrakten när det gäller färdigställandet av Gummifabriken.

Det VKIAB, Värnamo kommunala industrifastigheter AB,som nu stämmer byggföretaget. Motiveringen är att VKIAB anser att byggföretaget inte uppfyllt sitt avtal när det gäller färdigställandet av Gummifabriken.

– Vi har försökt nå en förlikning, men Tage & Söner har inte velat förhandla, säger Michael Andersson, styrelseordförande för VKIAB.
Ombyggnationen av Gummifabrikens andra etapp var kantad av en hel del problem, vållade av generalentreprenören Tage & Söner Byggnads AB. Detta ledde till att bygget försenades och inflyttning fick ske i etapper.

Trots tydlig uppföljning och täta kontakter med Tage & Söner, gjordes bedömningen att generalentreprenören försummade sitt uppdrag så till den grad att VKIAB tvingades häva avtalet med hänvisning till den stora förseningen och att det innebar en väsentlig olägenhet för beställaren.

Vid tillfället var framdriften mycket låg och det fanns ingen elentreprenör på plats. Det bedömdes därför att generalentreprenören saknade förmåga att färdigställa ombyggnationen.  Vid hävning har beställaren enligt regelverket (AB04, kap 8) rätt till skadestånd och ersättning för fördyringar. Därför har VKIAB:s styrelse enhälligt beslutat att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten, där Tage & Söner krävs på 87 miljoner kronor.

Av dessa avser 33 miljoner ökade byggkostnader och resterande 54 miljoner utgör skadestånd. – Vi har fått ett fantastiskt hus med många fina verksamheter och ett otroligt utbud av event och aktiviteter. Vi är mycket glada att det är igång i full verksamhet, men Tage & Söner måste göra rätt för sig och ta sitt ansvar där de tidigare brustit, säger styrelseordförande Michael Andersson.  Trots de ökade byggkostnaderna, klarade VKIAB färdigställandet av Gummifabriken utan att mer pengar tillfördes bolaget.

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *