Nyheter

100 nya lägenheter på Torsbo

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna förslag på att inleda planläggning för att bygga fler lägenheter i Vaggeryd

Hyresfastigheterna på Torsbo kan öka på höjden samt flera nya huskroppar kan bli till om planbeskedet går igenom. 

– Man vill få fram fler lägenheter helt enkelt. Man skulle kunna få ut 100 fler och dessutom försköna området, det skulle kunna gå att göra det mer gemytligt i området, kommenterar Gert Jonsson (M) och lämnar ett förslag till kommunstyrelsen att inleda planläggning i området. 

Det kan byggas på höjden och området är strategiskt viktigt när Vaggeryds tätort växer så det knakar. Fastigheten heter Ålen och i dag finns tre hus som är tre våningar med hyresrätter. Ägaren är KlaraBo och syftet med begäran om planbeskedet avser är att genom upprättande av ny detaljplan för kvarteret Ålen, möjliggöra förtätning av kvarteret med nya hyresrätter. Förtätning avser såväl en eventuell påbyggnad av befintliga bostadshus samt att bebygga nya flerbostadshus med tillhörande bil- och cykelparkeringsplatser. Området är 2,6 hektar. De nya husen, som planeras inom samfälligheten Torsbo är tänkta att bebyggas i två till fyra våningar och avser förslagsvis hyresrätter i olika storlekar. Med nya hus på fyra våningar beräknas cirka 100 nya lägenheter tillkomma. Utredningsskissen har också räknat in elva bilparkeringsplatser per tusen kvadratmeter i bruttoarea och två cykelparkeringsplatser per lägenhet.  Befintlig bostadsbebyggelse, tre hus, önskas få möjligheten för påbyggnad med ytterligare en våning. 

Skiss från handlingarna

Taggar

Dela


7 reaktioner på 100 nya lägenheter på Torsbo

Tycker inte det är så märkligt att man gör en planändring i Vaggeryd om köptrycket är högre i Vaggeryd än i Skillingaryd. Husen i fråga ägs väl utav privata aktörer, och frågan har säkert kommit ifrån dem, så tycker det är bra av kommunen!

Du tycker det är märkligt! Klart att köptrycket är svagt när det inte finns något att köpa …

Lasse. R när det skrivs om byggnation här i skillingaryd.nu så handlar det mesta om att det ska byggas i Vaggeryd.

Förr fanns det inte chans att man fick bygga mer än tre våningar. Vad är det som blivit förändrat så det går att bygga högre? Det lämnades inga bygglov för mer än tre.

Äntligen så har mat fattat att man måste bygga på höjden varför bara fyra våningar låt dem bygga åtta vångar så att det kan bli fler hyresrätter för folk som vill flytta hit

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *