Nyheter

105 år gammal plan ses över

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott var handlingarna, och tomtindelningsbestämmelserna över Götafors, med. Stadsplanen är från 1918 och ska nu ses över för att kunna stycka av tomter

Här kan den gamla stadsplanen upphävas. Foto: Martina Ojala

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i uppdrag att ändra planen för Götaforsområdet i Vaggeryd och nu godkändes samrådshandlingarna för att ställa ut förslag till ändring. 

Ärendet har sin start i att en fastighetsägare önskar ändra sina fastighetsgränser. Lantmäterimyndigheten handlägger sådana frågor. Lantmäteriet tittar då bland annat på detaljplanen och vad den reglerar. I detta fall finns tomtindelningsbestämmelser för en fastighet inom berörd detaljplan/stadsplan som motverkar att fastighetsgränser ändras. Tomtindelningsbestämmelser är ett äldre fristående sätt att styra fastigheters struktur men gäller sedan 2011 som bestämmelser i detaljplan.

Gert Jonsson (M);
– Det gäller upphävning av gamla tomtindelningen runt Götafors skola. Stadsplanen är från 1918 och vi skickar ut det här nu för samråd. Den ska bearbetas och det kan ta några månader, menar Gert Jonsson (M). 

Thomas Axelsson (KD);
– Vi godkänner samrådshandlingarna. Att vi ändrar planhandlingar betyder att tomter kan styckas av.

Fotnot: Tomtindelningsbestämmelser kan tas bort genom att man ändrar berörd detaljplanen genom att upphäva just den bestämmelsen. Detaljplanen ändras inte i övrigt utan är oförändrad gällande vad man får använda marken till eller vad och hur man får bygga. Lantmäteriet handlägger frågor om ändring av fastighetsgränser på begäran av markägare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skicka förslaget om upphävande av tomtindelningsbestämmelserna på samråd till myndigheter och berörda markägare. Synpunkter inhämtas, sammanställs och besvaras. Därefter tar kommunen beslut om upphävande ska göras eller inte. Genom processen prövar kommunen lämpligheten för att upphäva berörda tomtindelningsbestämmelser. 

Bondstorpsvägen i Vaggeryd. Foto: Martina Ojala

Taggar

Dela


1 reaktion på 105 år gammal plan ses över

Äntligen en ny politisk ledning och tjänstemän som insett att man måste ta tag i gamla stadsplaner om man vill få till en positiv utveckling utav vår kommun. En del kanske tidigare har trott att denna uppgift Miljö och byggnadsnämnden men så är det utan det är ytterst en av kommunstyrelsens viktiga uppgifter.

Mer sådana åtgärder och ens lokala framtidstro kan komma tillbaka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *