Nyheter

125 000 till internationella vänner

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ett positivt besked gällande att fortsätta med det kommunala stödet till Internationella vänner under året

Kommunalt stöd till Internationella vänner

Till politikerna anlände en önskan om ett kommunalt stöd till Skillingaryd-Vaggeryds internationella vänner. 

Föreningen har tidigare haft kommunalt stöd sedan 2015. För år 2022 beviljades en höjning av bidraget på 5 000 kronor och föreningen ansöker nu om samma belopp för 2023, 125 000 kronor. 

Internationella vänner har ett brett utbud av aktiviteter och arbetar för att bredda verksamheten för att möta behöv där de uppstår. Precis som alla andra verksamheter det här året har man fått anpassa sig till de riktlinjer som funnits under pandemin men har under 2022 bedrivit sin verksamhet. Föreningen gör en betydande insats för integrationsarbetet i kommunen. Föreningen startade 2010 som ett integrationsprojekt med stöd av Leader Västra Småland och har sedan 2015 haft kommunalt stöd. Föreningen fortsätter att göra en betydelsefull insats för målgruppen ensamkommande ungdomar genom att stötta till arbete, i asylfrågor, körkort, boende och hälsa. För många i denna målgrupp är föreningen den kontakt man i dagsläget har med samhället i övrigt. Förutom detta så har internationella vänner varit och är en viktig samarbetspartner i de integrationsprojekt som bedrivs av kommunen med hjälpa av pengar från Länsstyrelsen, projektet ”Hela vägen till språket” och ”Hela familjens väg till språket”. 

– Vi lämnar ett positivt besked till föreningen och ger dem 125 000 kronor i kommunalt stöd. Till kommunstyrelsen kommer man från föreningen och redovisar hur pengarna har använts under 2022, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *