Nyheter

14 miljoner kronor till länet för kortare väntetider i vården

Nyheter Regeringen betalar sammanlagt ut 739 miljoner kronor till regionerna i enlighet med tilläggsöverenskommelsen med SKR om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, varav 14 miljoner kronor går till Region Jönköpings län. De sammanlagda medlen inom tilläggsöverenskommelsen uppgår till nära 1,48 miljarder kronor.

Den 1 juli 2021 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Syftet var att skapa förutsättningar för regionerna att omhänderta den vård som skjutits upp på grund av coronapandemin och samtidigt stödja regionerna i det fortsatta strategiska arbetet med att korta patienternas väntetider i hälso- och sjukvården.

Hälften av medlen betalades ut sommaren 2021. Regionerna fick använda medlen till insatser som syftar till att stärka förutsättningarna för att omhänderta den uppskjutna vården på ett effektivt sätt samt till att fortsätta att utveckla det strategiska tillgänglighetsarbetet för att förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna.

Medlen fördelas till regionerna baserat på uppfyllnadsgrad av prestationskrav för kortare väntetider under perioden september till och med november 2021 i enlighet med tilläggsöverenskommelsen.

Tilläggsöverenskommelsen från juli 2021 kompletterar överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, som regeringen och SKR ingick i december 2020. Totalt omfattar överenskommelsen cirka 2,97 miljarder kronor.

Fördelning av 739 250 000 kronor utifrån uppfyllda prestationskrav

Region

Fördelade medel

Region Blekinge

8 395 638

Region Dalarna

34 066 130

Region Gotland

7 207 979

Region Gävleborg

46 202 098

Region Halland

22 234 676

Region Jämtland Härjedalen

9 176 996

Region Jönköpings län

14 298 417

Region Kalmar län

29 198 509

Region Kronoberg

10 731 857

Region Norrbotten

19 346 137

Region Skåne

170 242 696

Region Stockholm

285 124 794

Region Sörmland

7 688 839

Region Uppsala

16 064 323

Region Värmland

7 224 190

Region Västerbotten

7 492 320

Region Västernorrland

12 895 728

Region Västmanland

14 717 329

Region Örebro län

4 129 652

Region Östergötland

12 811 692

Västra Götalandsregionen

0

Summa

739 250 000

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *