Nyheter

14 villatomter möjliggörs

Nyheter En gammal detaljplan från 2003 dammas av och denna gör nu det möjligt att få fram ytterligare 14 tomter i västra delen av Skillingaryd

Söder om det idag nya området kan det bli 14 tomter

När området idag, norra Sörgårdsområdet togs upp för diskussion, i slutet av 2019 hade detaljplanen för området redan funnits sedan 2003. I november 2019 lämnade tekniska nämndens ordförande Jerry Karlsson (L) följande kommentar om det som i veckan kommunstyrelsen diskuterade ”Den södra detaljplanen behöver granskas. Det är vägar runt husen och området kanske passar till kedjehus eller parhus. Kommunstyrelsen får se över området för att göra lämpligare tomtindelningar. Gatustrukturen är inte sammankopplad med detaljplanen vilket också måste göras innan vi tar vid”.

I onsdags, innan kommunstyrelsens sammanträde, bjöds politikerna in till en plankommitté. Gert Jonsson (M) berättar mer om den södra delen av norra Sörgårdsområdet;

– Vi fick återkoppling från föregående möte där vi kikade på området i västra delen av Skillingaryd. Vi har sett möjligheterna och vi tror att den ska kunna fungera. Det är en gammal detaljplan som vi nu exploaterar. Lantmäteriet kommer att ha en syn på detta men 14 villatomter skulle kunna bli verklighet. Området är planlagt och vi kanske ser tomtförsäljning om ett år kanske, säger Gert Jonsson (M).

Kenth Williamsson (S) fortsätter;

– Det finns ett behov av bostäder och det enda som exempelvis kommunala bostadsbolaget såg möjligt i närtid var att bygga vid Kvarnentomten. Vi borde ha mer mark frilagt för Skillingaryd behöver bostäder. Det gäller att det blir verklighet av det här också, budgeten som lades förra året gick inte åt trots att vi hade behov redan då. Vi måste se till att det här blir av. Vi tror att effekten av att anställa en stadsarkitekt blir bra.

– Vi har mycket på gång och vi ser över statusar som finns på området och graderar dessa i hur snabbt vi vill att dessa ska fram. Vi vill flytta fram positionerna då efterfrågan är stor och vi får köpa ifatt oss. Nu gör vi allt vi kan för att möta det här som redan är beslutat. Vi kan inte starta överallt, men där det tidigare är utpekat bostadsområde går det lite fortare, ska man göra allt från början tar det längre tid. Det gäller att se möjligheterna men vi är duktiga på att hitta problemen. Jag känner att när vi har en arkitekt på plats blir allting mycket enklare. Jag hoppas att alla känner den energin som finns i kommunen, avrundar Gert Jonsson (M).

Taggar

Dela


11 reaktioner på 14 villatomter möjliggörs

Jan, det kommer lite som en överraskning faktiskt.
Vi är närmre 30 år, och att vi skulle haft kännedom som 10-åringar att en detaljplan som avslogs för närmare 20 år skulle träda i kraft 2021 vore över förväntan. Det kan du själv inte vetat.
Dessutom har flertal tomter på Mor Annas väg legat ute till salu i ganska många år och inte blivit sålda.

För cirka 1 år sedan kom detta område upp på agendan, efter det så blev det bara en liten del som skulle göras (som just nu är under process).
Min poäng var snarare att man kan gärna bygga bostadsområde, men man kan också ta hänsyn till närliggande fastigheter som i fler än vårt fall har köpt fastigheter med skogen bakåt för det finns ett värde i det.
Man kan behålla en del skog och fortfarande bygga nytt bostadsområde,
Det är inte heller för mycket begärt att ska städa upp riven skog efter sig och inte lämna det som ett bombnedslag. Men så länge det inte är i anslutning till din tomt så är det lugnt…
Hade det vart mitt ute i skogen där ingen är eller icke anslutande till fastigheter är en sak, men nu är inte fallet så.
Och våra grannar har inte fått några direkta överraskningar här inte, då vi inte har några fastigheter bakom oss alls utan just skog.

Saab-ägare, har du inget konstruktivt att bidra med än att leka ordpolis? De flesta vet var Femkampsområdet är, men ej Sörgårdsområdet så varför inte använda ett begrepp som folk förstår sig på och som är mer preciserat?

Men detta kommer väl inte som en överraskning.
Detaljplanen är ju sedan 20 år bestämd. Sedan kan man tycka att det är tråkigt för egen del att man får fler grannar och så vidae. Men så tänkte kanske era grannar när ni byggde hus också.

Vilka ”hitte-på-namn”!
Området heter Sörgårdsområdet med gatorna Femkampsvägen och Ryttarns väg.
”Femkampsområdet” respektive ”Ryttarnsområdet” finns inte – och har aldrig funnits.

Instämmer med det Viktor skriver. Bor själv på Ryttarnsområdet och har varit borta på Femkampsområdet och tittat. Och meningen är väl att det ska bli till det bättre när man har varit där och röjt skog. Så kommunen borde se till att det röjs upp ordentligt på Femkampsområdet.

Tänk till först, så det blir bra för alla.
Fanns väl en anledning till att denna detaljplanen aldrig användes från första början.
Allt kan inte handla om att vaska fram tomter så fort som möjligt. Det ska bli bra också för alla.

Kommunen kan börja med att städa upp all fälld skog efter sig, det är bara halvfärdigt, skogen går inte tillträda.
Det ser ut som det vart ett krig här på flera ställen uppe på Sörgårdsområdet och ser värre ut än tidigare, det ska väl bli till det bättre om man gör i ordning något?
Sedan kan man faktiskt placera tillkommande hus utan att förstöra läget/insyn till andra fastigheter.
Flera av oss har både betalat och bosatt oss här just för det.

Lägenheter är en bristvara!
Flera områden med mer än 100 villor byggdes på 70-talet

Bra att det byggs fler hus i Skillingaryd dock får INTE Önnemovägen bli en genomfart till det nya området. Vägen idag är inte byggd för genomfartstrafik. Idag bor flertalet barnfamiljer här och med den fortsatta byggnation som sker i området nu så lär det bli fler barnfamiljer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *