Nyheter

17 miljoner till infrastruktur på Östra strand

Nyheter Nu har politikerna gett klartecken och startbesked för byggnation på Östra strand i Vaggeryd… 

Snart byggstartas Östra strand. Arkivbild David Alin

Kenth Williamsson (S);
– Vi har tagit beslut om startbesked på Östra strand så man kan börja arbeta med detta. Det är viktigt så vi kommer vidare med området. Vi planerar att göra södra delen först, där förskolan ska vara. 17 miljoner kronor kostar gatubyggnad, vatten- och avlopp samt belysning, berättar Kenth och politikerna lämnar ett besked om att området kan startas upp då detaljplanen nu vunnit laga kraft. 

I tjänsteskrivelsen finns att ”en avmattning på efterfrågan kan konstateras utifrån ränteläge och inflationspåverkan” gällande efterfrågan på bostadsmarken. Utifrån förberedande arbete och genomförande av infrastrukturen förväntas möjlighet att erbjuda tillgång till bostadsmarken ske löpande och då troligaste tidigast hösten nästa år på en del av området. Området behöver dimensioneras och projekteras till bygghandling. Viss infrastruktur kräver marklov. För att möjliggöra för nytt bebyggelseområde i ett skogslandskap bedöms skogskilen mellan bostadsområdena vara väsentlig att iordningställa tidigt i genomförandet. Inom skogskilen kommer också vatten och avloppsförsörjningen ske till bostäderna. Den södra delen av bostadsområdet planeras att bli färdigställd innan den norra delen eftersom den innehåller markavsättning för efterfrågad förskola för att möta ett växande behov av förskoleplatser i kommunens norra del.

Fotnot: 2018 beslutades uppdraget att ta fram detaljplanen för Östra stand i Vaggeryd. Nyligen vann den laga kraft. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *