Nyheter

2022 väntar ett ödesval för jämställdheten

Nyheter "Fri abort, jämlik föräldraförsäkring, jämlik vård, trygghet i hemmet och samkönade äktenskap hotas av ett uteblivet jämställdhetsarbete". Läs centerpartistiska regionföreträdares debattartikel nedan.

Vi centerpartister noterar med fasa hur populistiska, antiliberala och främlingsfientliga krafter breder ur sig på flera håll i världen. Hur demokratier monteras ned inifrån efter demokratiska val. Det har hänt i Ungern, Polen och det var nära att ske i USA. Centerpartiet i Jönköpings län har satt fingret på fem självklarheter i Sverige, som hotas av ett uteblivet jämställdhetsarbete:

• Fri abort
• Jämlik föräldraförsäkring
• Jämlik vård
• Trygghet i hemmet
• Samkönade äktenskap

Under de 100 år som har passerat sedan kvinnor fick rösträtt har vi kommit långt med jämställdhetsarbetet i Sverige. Faktum är att vi är ett av de mest jämställda länderna i världen. Dock får vi inte ta rättigheter som jämställdhetsarbetet har givit tjejer och kvinnor för givna. Jämställdhet är något vi måste stå upp för varje dag i våra attityder och handlingar. Faktum är att Jönköpings län ligger under rikssnittet i några jämställdhetsfrågor, exempelvis samkönade äktenskap och antalet pappor som tar ut föräldrapenning.

Tyvärr riskerar det viktiga jämställdhetsarbetet att stanna av i Sverige. Faktum är att vi efter nästa val riskerar att kastas 100 år tillbaka i tiden. I Sverige finns det partier som har föga – eller inget – intresse av att driva frågor som jämnar ut skillnader mellan tjejer och killar, kvinnor och män. Partier som inte anser att människor är lika mycket värda. Dessa ideologier får inspiration och kraft från Europa och andra håll i världen.

Före 1975 åkte svenska kvinnor till Polen för att göra fri abort. I dag kommer polska tjejer och kvinnor till oss. Enligt Läkare utan gränser genomförs årligen 22 miljoner osäkra aborter och 47 000 kvinnor och flickor dör som en följd av dessa. Fri abort är ingen självklarhet i Sverige!

Snart firar föräldraförsäkringen 50 år. På dessa år har vi gått från att pappor tar ut i snitt 0,5 procent av föräldrapengen till dagens 30 procent. Centerpartiet tycker att var och en ska välja själv, men kvinnor förlorar ekonomiskt och hälsomässigt på ett ojämnt uttag av föräldraförsäkringen. Centerpartiet vill uppnå ett jämt uttag av föräldraförsäkringen genom att införa en tredubblad jämställdhetsbonus. En jämlik föräldraförsäkring är ingen självklarhet i Sverige!

I dag skiljer sig tillgången till vård och behandling mellan om du är tjej eller kille, kvinna eller man. Sjukdomar som enbart, eller i större utsträckning, drabbar kvinnor tenderar att få lägre prioritet inom hälso- och sjukvården. En av orsakerna är att forskning i huvudsak sker på män. Kunskapen inom genusmedicin behöver öka, både inom den etablerade yrkeskåren och på läkarutbildningarna. En jämlik vård är ingen självklarhet i Sverige!

Mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor. Socialstyrelsen uppskattar att minst 75 000 kvinnor i Sverige årligen utsätts för någon form av partnervåld. Centerpartiet vill se skärpta straff för flera brott mot kvinnor, men inte som enda lösning. Tre av våra 10 förslag är att utöka stödet till landets kvinnojourer, förstärka skolan sex- och samlevnadsundervisning och stärka elevhälsans förebyggande arbete. Trygghet i hemmet är ingen självklarhet i Sverige!

Jämställdhet handlar inte bara om kvinnor och män utan om människor och människor. Sedan 2009 har alla församlingar inom Svenska kyrkan ett ansvar att ordna vigsel för samkönade par. Detta gör Sverige till ett föregångsland i världen. Samkönade äktenskap är ingen självklarhet i Sverige!

Så länge det behövs kommer Centerpartiet att slåss för ett öppet, tolerant och hoppfullt Sverige. Vi står upp för jämställdheten!

Per Eriksson (C), ordförande distriktsstyrelsen Jönköpings län
Torbjörn Egerhag (C), vice ordförande distriktsstyrelsen Jönköpings län
Emilie Walfridsson (C), ersättare regionstyrelsen Region Jönköping
Beata Allen, (C), ordförande i kommunstyrelsen Aneby kommun

Taggar

3 reaktioner på 2022 väntar ett ödesval för jämställdheten

Håller helt och fullt med Centerpartiet om dessa punkter men eftersom partiet inte har en siffra rätt i sin arbetsmarknadspolitik så kommer min röst inte att gå till det partiet.
Men var inte alltför oroliga. Min röst kommer inte heller att gå till Jimmy och hans ”anhängare”😝

Skriver gärna under på att ingen skall bli slagen speciellt inte i sitt eget hem. Att själv bestämma vem man vill gifta sig med och att få rösta är också självklart för mig. Aborträtten är också viktig. Så tänk innan du röstar för alltihop är både under ansvar och en plikt. Men det är fler än Centern som tycker så – det finns fler att välja på lilla ” gubben” 😉

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *