Nyheter

220 hushåll i nytt bostadsområde

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades att detaljplanen för Östra strand, i den norra delen av Hjortsjön i Vaggeryd, ska ut på samråd.

– Nu ska handlingarna ut på samråd. Jag hoppas att vi får in många synpunkter. Det är alternativet ”Bo med skogen” som är aktuellt, säger Gert Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

2018 togs planuppdraget för kommunen när det gäller nya bostadsområdet Östra strand i Vaggeryd. Detaljplanen som nu ska lämnas ut för samråd ska pröva lämpligheten med skolverksamhet och bostadsändamål som tar hänsyn till den skogliga karaktären. Området är strax över 19 hektar och är till största delen kommunal mark, samt en mindre enskilt ägd fastighet.

Den nya detaljplanen möjliggör för ungefär 220 stycken nya hushåll, indelat i två etapper, och planen kan inrymma småhus och flerbostadshus uppdelat i sju storkvarter och en skoltomt. Fastigheter i samma kvarter avses ha en gemensam friyta som ska vara fri från motorfordon till vardags, där parkeringsplatser finns beläget intill gatan in till kvarteret. I genomsnitt har kommunen räknat på att varje hushåll har 1,8 stycken bilar och således görs plats för 400 parkeringsplatser. I detaljplanen finns utrymme för ny förskola med ungefär 100 barn.

En hundra meter bred remsa mellan bostadsområdet och Hjortsjön planeras så promenadstråken runt Hjortsjön bibehålls och kan även utvecklas för att tillgodose allmänhetens möjlighet att ta del av Hjortsjöns strand.

Med anledning av den snabba befolkningstillväxten beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober förra året att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för Östra strand i en etapp, inte två som tidigare var tänkt.

220 hushåll på Östra strand i norra delen av Hjortsjön

Taggar

Dela


13 reaktioner på 220 hushåll i nytt bostadsområde

Vart tog förslaget som Per-Erik i Mörkebo har om att bygga på Stenvadet vägen?
Känns som det tystades ner av kommunen…

Underbart att se utvecklingen. Är det inte dags att flytta kommunhuset då det börjar kännas som en trist gammal grå betongkloss som verkligen inte återspeglar vår kommuns vision och planer framåt. Gör som Jönköping, de har en plan att utlokalisera kommunens enheter till hela kommunens orter och låt kommunen finnas nära medborgarna.

Varför inte bygga i hop Skillingaryd-Klevshult, Vaggeryd-Hok, Hok-Svenarum, Svenarum-Vrigstad, Svenarum-Skillingaryd, Då fick väl tomter så att räcker om inte finns Vaggeryd-Jönköping,Södra Stigamo,nära industrina som ska byggas.

Äntligen, Skillingaryd har ju skjutfältet,synd,annars hade det varit attraktivt att bygga vid dammen!

Konstigt tänk femklövern och Gert Jonsson har… Här byggs stora industrier på Båramo…lägenheter satsas i den norra delen av kommunen. Tomter som Gamla Krahners bebyggs inte, där satsade man på plattor på byggnaden för att försköna och slippa bygga lägenheter… Nu är det dags att börja Bygga i Skillingaryd Gert Jonsson.

Och i vanlig ordning så lägger man all krut på Vaggeryd. Och är ju lite märkligt när det byggs jobb i Skillingaryd (Båramo) men antar att politikerna vill satsa på Vaggeryd för att göra Vaggeryd till en centralort.

Vore ju bra om man i kommunledningen även planerar för byggande o expandering i Skillingaryd, nog finns det väl utrymme för två levande tätorter i kommunen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *