Nyheter

2,7 miljoner minus för grundskolan

Nyheter Mellan budget och prognos ligger grundskolan sämst till med 2,7 miljoner minus under årets första tredjedel

Några delar går plus andra minus inom barn- och utbildning

Den första tredjedelen av året inom barn- och utbildningsförvaltningens område visar att grundskolan lämnar mest avvikande siffror.

– Vi har lämnat ett uppdrag att se över vad det beror på, säger Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Jenny nämner vidare att en viss peng beror på att fler elever, som ej gått över till särskolan, och behöver ökad hjälp i skolan. Kostnaden för grundskolan kommer fortsatt att öka jämfört med budgeten under resten av året.

Gymnasieskolan beräknas hålla sin budget, dock ligger första tredjedelen på året med ett underskott på grund av höga kostnader av köp av verksamhet IKE. Denna kostnad kommer dock att jämna ut sig över året då färre elever under hösten kommer att välja studier genom annan utbildningssamordnare än hos kommunen. Statsbidragen förväntas också öka till Fenix.

Skolskjutsar har ett underskott på 500 000 kronor och de besparingar som beräknades när nytt avtal började gälla har ej uppnåtts fullt ut då kostnader för undervisningsresor har ökat.

– Det är beror på att vissa ämnen inte finns på alla skolor. Bondstorp får till exempel åka in till Vaggeryd för att ha slöjd och specialämnen, säger Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Administrationen på barn- och utbildningsförvaltningen visar ett överskott på 700 000 kronor och det beror på att en del tjänster inte är tillsatta. Samma summa på pluskontot finns under vuxenutbildningen där det också finns vakanta tjänster samt att mer av verksamheten finansieras av statsbidrag.

Särskolan går plus 1,5 miljoner kronor de första tredjedelen av året och budgeten är lagd utifrån att fler elever skulle tillhöra särskolan, dessa finns nu kvar i grundskolan, varav lönekostnaden blir mindre i särskolan och högre i grundskolan.

Förskoleklassen gör ett underskott på 300 000 kronor vilket beror på att förvaltningen inte har kunnat genomföra den bemanningsförändring som kommer att göras vid läsårsskiftet. Förskolan gör däremot ett överskott på 700 000 kronor vilket beror på ökade intäkter, taxor och avgifter samt lägre lönekostnader.

Totala budgeten för barn- och utbildningsförvaltningen är närmare 388 miljoner kronor för 2019. Med allt inräknat hamnar förvaltningen på totalt plus 100 000 kronor under årets första tredjedel.

Taggar

Dela


3 reaktioner på 2,7 miljoner minus för grundskolan

Som Sara skriver så är nämndens prognos just nu +100 tkr när året är slut. Just nu är vi i helt balans + 2 tkr. För att inte behöva dra ned på grundskolan så täcker vi det genom att inte tillsätta vakanta tjänster på ex administrationen.
Vill också förtydliga att grundskolan inte ligger back 2,7 miljoner just nu utan det är en prognos för årets slut.

Trevlig helg

Per-Erik
Skolchef

Känns ändå helt ok, när man har näst största budgeten i kommunen.
men varför ska man tillsatta fler tjänster som administratörer? Finns det inte mer behov av lärare?

Håller med varför fler konsulter som bara kostar pengar ,tillför inget eget skolarbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *