Nyheter

291 miljoner kronor till länet

Nyheter Region Jönköpings län får 291 miljoner kronor för att stärka hälso- och sjukvården.

För 2022 har regeringen slutit ett antal överenskommelser med SKR, Sveriges Regioner och Kommuner, om förstärkningar av hälso- och sjukvården. I dag har regeringen beslutat om utbetalning och fördelning av medlen mellan regionerna. Region Jönköpings län tilldelas 291 miljoner kronor.

Regeringen och SKR ingår årligen överenskommelser och dessa är viktiga verktyg för att stärka vårdens tillgänglighet och kvalitet och bidra till insatser för en bättre kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Överenskommelserna för 2022 avser :

  • God och nära vård som bland annat innehåller medel för att säkerställa tillgången till en fast läkarkontakt inom primärvården, fler praktikplatser (VFU-platser) för sjuksköterskestudenter och att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska.
  • Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården som syftar till att stimulera till regionala insatser för att korta väntetider i vården. Dagens beslut avser utbetalning av medel för strategiska tillgänglighetsinsatser i block 2. De prestationsbaserade medlen betalas ut senare under året.
  • Förlossningsvård och kvinnors hälsa som pågår under åren 2020–2022 för att bidra till en personcentrerad, tillgänglig och jämlik förlossningsvård, inklusive mödrahälsovård och eftervård.
  • Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider med bland annat medel till vaccinering och screening för att utrota livmoderhalscancer.
  • Sammanhållen, jämlik och säker vård. Dagens beslut avser utbetalning av medel till regionerna för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp vars syfte är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.
Värnamo.nu

Värnamo sjukhus. Arkivbild

Taggar

Dela


1 reaktion på 291 miljoner kronor till länet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *