Nyheter

40 kvinnor och 150 män omkom i trafiken

Nyheter Under 2020 omkom 40 kvinnor och 150 män personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är totalt 31 färre än 2019 då 221 människor omkom. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.  

Arkivbild från en olycka

Det är omkomna i personbilsolyckorna som har minskat mest och det gäller såväl kollisioner som singelolyckor. Även upphinnandeolyckorna, som statistiskt räknas för sig, har minskat påtagligt. När det gäller oskyddade trafikanter har antal omkomna minskat på motorcykel, cykel och påkörda fotgängare jämfört med de senaste fem åren.

Under våren, mellan mars och april, minskade antalet olyckor stort. Samtidigt minskade också trafikarbetet. Under tidig höst minskade olyckorna återigen medan trafikmängden däremot ökade. I november vände utvecklingen och antalet olyckor ökade.

– Vi har uppnått nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020. Men 2020 är ett speciellt år och det går inte att utesluta att pandemin har påverkat olyckstalen. Vi behöver därför titta närmare på om det går att se vilken påverkan pandemin fått på utfallet, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen.

• Nytt mål uppsatt
Ett nytt etappmål är bestämt. Det nya målet innehåller bland annat en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030.

Arkivbild

– För att vi ska bli framgångsrika i trafiksäkerhetsarbetet krävs fortsatta insatser från alla aktörer. Vi behöver rikta större fokus på fallolyckor bland gående. Det är en trafikantgrupp som står för en stor andel av skadade i trafikmiljön, men som hittills inte ingått i uppföljningen av etappmålen, säger Jonas Bjelfvenstam.

93 av de omkomna bilisterna hade färdats i personbil, övriga i lastbil. Den vanligaste olyckstypen bland omkomna bilister var singelolyckor med 51 omkomna följt av mötesolyckor med 39 omkomna.

Under 2020 omkom 28 motorcyklister. Det är ungefär lika många som 2019 då 29 motorcyklister omkom.

14 cyklister omkom under 2020, jämfört med 17 omkomna 2019.

Under 2020 omkom 23 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon.

Av de som omkom 2020 var 40 kvinnor och 150 män, 15 var under 18 år och 55 var 65 år eller äldre.

Den preliminära olycksstatistiken för 2020 gäller endast Sverige. Regional statistik kommer att publiceras senare.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *