Nyheter

5 000 fler utan jobb

5 000 fler utan jobb

Nyheter Arbetslösheten i landet som hethet ökar för första gången sedan hösten 2017. I juli var 344 000 personer inskrivna som arbetslösa.

Det är 5 000 fler än för ett år sedan. Antalet nyinskrivna har ökat samtidigt som övergångar till arbete har minskat.

I slutet av juli var 344 000 personer inskrivna arbetslösa vilket är en ökning med 5 000 personer jämfört med ifjol. Ökningen av antalet inskrivna arbetslösa är att betrakta som ett trendbrott även om arbetslöshetsnivån ligger kvar på 6,9 procent i juli jämfört med motsvarande månad förra året.

– Det är en tydlig ökning, och vår bedömning är att arbetslösheten kommer fortsätta öka under hösten 2019 och 2020. Det förklaras dels av ett svagare konjunkturläge, dels av färre subventionerade anställningar, säger Anders Ljungberg, enhetschef analys på Arbetsförmedlingen.

Under loppet av 2019 har arbetslösheten minskat i allt långsammare takt för att sedan plana ut under juni månad. Regionalt finns variationer – i vissa län ökar arbetslösheten medan den minskar i andra.

– Risken för ökad långtidsarbetslöshet är stor, särskilt bland de med kort utbildning. Därför är det viktigt att fortsätta motivera till studier som leder till jobb, säger Anders Ljungberg.

I juli varslades 2 600 personer om uppsägning. Det är lägre än genomsnittet under de senaste tolv månaderna som är cirka 3900 varslade per månad.

Kort om arbetsmarknaden i juli 2019.

Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2018.

6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 344 089 personer (338 930).
8,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt
45 686 ungdomar (46 329).

180 273 personer var öppet arbetslösa (187 764).
156 816 personer deltog i program med aktivitetsstöd (151 166).
25 640 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (22 055).
21 018 personer fick arbete (25 746).
2 588 personer varslades om uppsägning (2 266).
*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *