Nyheter

50 bostäder ska byggas

Nyheter Kommunstyrelsen har nu godkänt årets mål för kommunen. Där nämns bland annat 50 bostäder i blandad upplåtelseform.

Arkivfoto från Fåglabäck

Kommunstyrelsen har målvärde som övriga nämnder och den fysiska planeringen är bland annat 50 bostäder som ska få slutbesked, sex lagakraftvunna detaljplaner (fem för bostadstomt och en industritomt), en tredjedel fler detaljplaner ska uppstartas, 45% av kommunens bilflotta ska vara miljöklassad och 30% ska vara fossilfria. Servicemätningen satsar kommunstyrelsen på och mätningen visar att 99% upplever gott bemötande och att tillgängligheten vid telefonsvar inom 60 sekunder är 90% nöjdhet. Sjukfrånvaromålet på kommunledningskontoret ska under året vara 3,5% (förra året 4,2%). 20 personer som har försörjningsstöd idag ska byta ut stödet mot lön i någon form under året.

– Vi diskuterar mycket målvärde och nyckeltal, säger Gert Jonsson (M) om kommunstyrelsens mål och mättal.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *