Nyheter

500 miljoner på länets järnvägsnät

Nyheter I en gemensam avsiktsförklaring med Trafikverket bidrar Region Jönköpings län med sam- och medfinansiering på 500 miljoner kronor till investeringar i länets järnvägsnät.

Satsningen innebär att Region Jönköpings län tillsammans med berörda kommuner lovar att bidra med 500 miljoner kronor till fortsatt upprustning av det så kallade Y:et. Det innebär elektrifiering av banan Värnamo – Jönköping och Vaggeryd – Nässjö, nybyggnation av sträckan Byarum – Tenhult samt mötesstation på jönköpingsbanan.

Detta sker för att stärka förutsättningarna att få in viktiga satsningar i Trafikverkets kommande förslag till nationell transportplan. Det är innebörden i det förslag som regionfullmäktige nu ska besluta om.

– Det här är avgörande och helt nödvändiga investeringar för ett välfungerande järnvägsnät för person- och godstrafik, på banor som är utpekade som nationell brist, säger Rune Backlund (C), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Genom beslut om sam- och medfinansiering i storleksordningen en halv miljard, visar vi hur stor vikt vi lägger vid att åtgärderna lyfts in i den kommande nationella transportplanen för 2018-2029, som fastställs av regeringen.

Upprustning och nybyggnation

I överenskommelsen utlovar Region Jönköpings län 300 miljoner kronor i samfinansiering från den regionala transportplanen och ytterligare 200 miljoner kronor i medfinansiering. Det senare är pengar som fördelas mellan Region Jönköpings län och berörda kommuner, en fördelning man avser att arbeta fram i en gemensam avsiktsförklaring tillsammans med kommunerna.

Rationell godshantering och kortare restider
Upprustningen har också stor betydelse för länets näringsliv, där stora godsvolymer kan flyttas över från väg till järnväg.

– Målsättningen är att fördubbla antalet tågresor i länet från 2011 och fram till 2025, i enlighet med vårt regionala trafikförsörjningsprogram. Med satsningen på ett sammanhängande elnät för tågtrafiken ser vi stora vinster i kortare restider och en mer rationell och fossilfri trafikering. Det ger också bättre miljömässiga förutsättningar att investera i nya, eldrivna persontåg, säger Rune Backlund. Jönköpings län är ett stort logistikcentrum och investeringen är viktig för godstrafiken, där stora volymer kan flyttas över från väg till järnväg.

Satsning på näringsliv, attraktivitet och miljö
Sammantaget innebär hela åtgärdsplanen en investering på 1 400–1 900 miljoner kronor, varav en tredjedel alltså utlovas av Region Jönköpings län.

– Upprustningen av Y:et har stor regional betydelse, säger Carina Ödebrink (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen. Länet får ta del av en omfattande nationell investering som bidrar till stor samhällsnytta, stärker regionens näringsliv och har ett långsiktigt och hållbart miljöperspektiv.

Steg mot fjärde tillväxtregionen
I den regionala utvecklingsplanen lyfts infrastrukturen fram med ambitionen att göra länet mer tillgängligt med snabba och hållbara transporter.

– Med ett beslut i denna storleksordning tar vi ytterligare ett viktigt steg i framtidsbygget av Sveriges fjärde tillväxtregion, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm (M). Nu gäller det att man på nationell nivå ser potentialen i en stärkt infrastruktur i länet. Här vill vi också tillsammans med berörda kommuner utarbeta en gemensam målbild med Trafikverket, för underhåll och utveckling av länets övriga oelektrifierade järnvägsbanor.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *