Nyheter

61 bilder från en tur på historiska cykelvägen

Nyheter Den 13 juni invigdes den 4,7 kilometer långa gång- och cykelvägen mellan Skillingaryd och badplatsen i Linneryd och dagen efter provcyklade vi.

Det har alltså blivit den 14 juni 2023. Cykel är framtagen för årets första tur och efter att ha pumpat däcken blir det en liten tur från bostaden till bron över E4. Färden går mot cykelvägens start och asfalten har här övergått i grus.

Cykelvägen är alltså inte färdig ännu för nog skulle det väl blivit asfalt? Det var nog grundtanken men pengarna tog nog slut och den som lever får se om planerna fortsätter att vara grusade eller om det blir riktigt hårt underlag.


Till en början är det ganska svårcyklat då underlaget inte är särskilt hårdpackat. Det blir snart bättre.

Utmed vägen finns det skyltar om att man inte ska beträda militärens mark. Här är det delar av det nu 125-åriga skjutfältet.

Historiens vingslag finns här och var som vid Viedalen, gamla vägen till kyrkan i Tofteryd och posthuset i Linneryd.

Tankarna går även till hur militären eldade upp eller på andra sätt förstörde gårdar vid Hultsgärde.

Så kommer den efterlängtade asfaltvägen och vid Linneryd är det en vägövergång från norra till södra sidan.

Det är många arbetsfordon på plats. Det finslipas av personalen för att allt ska bli klart till invigningen. Nej, den var ju dagen före. Så kan det vara. När detta reportage läses är nog allt klart till 100 procent.

Fast förbi Tallnäs och vid avtagsvägen till Linnesjöbadet tar cykelvägen plötsligt slut. Den går alltså inte ända fram till kyrkbyn i Tofteryd. Kanske blir det så i en framtid. Fast merparten av alla cyklister har nog badplatsen som huvudmål och inte kyrkbyn.


Vid badplatsen är det lugnt. Här finns kanske tio personer men ingen verkar vara sugen på att bada. Några stolar och ett par har lite fika med sig.

Cykelturen går vidare längs sjön till den fina stiftsgården Tallnäs. Den har tillhört kyrkan i 70 år och här har de tre yngsta i familjen döpts mellan 1987–1993. Det finns många fina minnen. En efterlängtad glasstrut står på menyn.

Sedan är det bara att cykla hemåt igen och med avsevärt färre fotograferingstopp.


Turen från E4:an till badet tog ganska exakt två timmar.

Betyget för vägen blev en fyra, med en separerad väg över E4:an och med asfalt hela vägen hade det säkert blivit en femma.

Så hemma och det känns bra att promenera igen och slippa värken i rumpan. Är man otränad så är man…

Kockan är 10.03 och Lena har tagit täten. Över motorvägen vid Skillingaryds södra av- och påfart E4:an  [1/61]

Ganska gles morgontrafik på Europavägen  [2/61]

Efter några hundrae meter öster om E4:an inleds cykelvägen  [3/61]

Grus och till en början inte så hårdpackad  [4/61]

Skylt på skylt med varning för skjutfältsområdet  [5/61]

Dags att passera vägen till Farstorp  [6/61]

Den som kommer har valet att ta till vänster eller höger  [7/61]

Vid historisk plats, Viedalen. Skönt att slippa biltrafiken.  [8/61]

Vid Malmstigen och med Store Sten längst till höger  [9/61]

Store Sten  [10/61]

Här finns Viedalen  [11/61]

Det berättas om Viedalen  [12/61]

Stenar lite här och var men en del igenvuxet  [13/61]

En fin sten  [14/61]

Store Sten är längre än redaktörens 190  [15/61]

Gamle folkskolekompisen Per Fritz har gjort installationer i skogen  [16/61]

Älg lär det finnas gott om på skjutfältsmarken  [17/61]

Kyrkvägen, alltså den gamla vägen till kyrkan i Tofteryd  [18/61]

Väg in på skjutfältsmark  [19/61]

Inte E4 men väl en annan väg betecknad med siffran fyra  [20/61]

Fortsatt mot Linneryd men lite bättre grusväg  [21/61]

Så börjar beläggningen av asfalt  [22/61]

Militära budskap  [23/61]

Posthuset i Linneryd, värt att studera  [24/61]

Vid Hultsgärde och bilar på Tofterydsvägen  [25/61]

Fortsatt arbete  [26/61]

Arbetsfordon  [27/61]

Så är det dags att byta sida när man kommer till Linneryd  [28/61]

Stort lantbruk  [29/61]

Mängder med balar   [30/61]

Linneryd är vackert och färden går vidare österut. Lena är snabbast, batteridrift som hon har på cykeln.  [31/61]

Gårdsbutiken   [32/61]

Lite stopp för arbetet är inte klart trots att gång- och cykelvägen är invigd  [33/61]

Så har vi vägen söderut mot Mölnarp  [34/61]

Vackra Linneryd  [35/61]

Sköt att slippa all tung trafik på Tofterydsvägen  [36/61]

Linneryds tidigare missionshus  [37/61]

Så kan Linnesjön skymta och stugområdet  [38/61]

Strax på väg uppåt.  [39/61]

Fågeltorn står det på skylten  [40/61]

Sjöeryd med bebyggelse  [41/61]

Vackert hus  [42/61]

Strax uppe på knatten  [43/61]

Sjösätra  [44/61]

Vägarbete  [45/61]

Så vid korsningen, mot Nåthult till vänster och Tallnäs till höger.  [46/61]

Nyfikna  [47/61]

Så tar cykelvägen mot Tofteryd slut och det blir mest nedför till den väntande badplatsen  [48/61]

Tofthagaskolan ligger ett stycke bort  [49/61]

Nästan 20 bilar parkerde vid Tofthagsskolan som är en stor arbetsplats  [50/61]

Vackra badet vid Linnesjön  [51/61]

Några badgäster men inga som vågat sig i vid ”Linnerydssjön”  [52/61]

På andra sidan ligger fina fritidshus  [53/61]

Paus vid Tallnäs. Redaktören gillar glass.  [54/61]

Så dags att vända åter mot Skillingaryd  [55/61]

I Linneryd fixar man till vid passagen över vägen  [56/61]

Sista biten. Visst, nu är det grus igen  [57/61]

Slutfinisch  [58/61]

Jodå, det finns en bäck  [59/61]

Per Fritz vackra skapelse  [60/61]

Så trafikbuller igen, E4:an och snart dags att rulla hemåt. Klocka har blivit 11.58  [61/61]


Nedan finns artikeln från invigningen den 13 juni 2023 – text och foto av David Alin

Bilder: David Alin

Tjänstemän och politiker tar en sista paus vid infarten till Linneryds badplats innan ankomst.  [1/18]

Längs dess färd hade de avverkat över 4,7 kilometer ny cykelväg.   [2/18]

Kommunalrådet tillika tekniska nämndens ordförande Kenth Williamsson (S) på väg att klippa invigningsbandet.  [3/18]

Den tekniske chefen Magnus Ljunggren rullar mot invigning.  [4/18]

PO Toftgård, representant för Tofteryds Bygdeförening, anförde resten av klungan.   [5/18]

Glada politiker och tjänstemän på väg mot målet.  [6/18]

Politikerna och tjänstemännen ger tummen upp för den nya cykelvägen!  [7/18]

Innan invigningen blev det vätskepaus för motionärerna.  [8/18]

– Vi ser nya möjligheter med den nya cykelvägen som kan bidra till fler aktiviteter och mer liv och rörelse här i bygden och framförallt en tryggare trafikmiljö mellan Skillingaryd och Linnerydsbadet, Tofthagaskola och Tallnäs Stiftsgård, säger kommunalrådet tillika tekniska nämndens ordförande Kenth Williamsson (S).   [9/18]

Toftahagaskolans elever bjöd på sommarsånger.  [10/18]

Det bjöds på invigningsfanfar!   [11/18]

Toftahagaskolans elever bjöd på sommarsånger.  [12/18]

PO Toftgård, representant för Tofteryds Bygdeförening, bjöd på en invigningsvers.  [13/18]

Tekniske chefen Magnus Ljunggren tackade alla inblandade i projektet.  [14/18]

Toftahagaskolans elever bjöd på fler sommarsånger.  [15/18]

Efter sången fick eleverna varsin vattenflaska.   [16/18]

Bild på den inledande biten av cykelväg som går på grus.   [17/18]

Vy över en bit av den asfalterade slingan.  [18/18]

Planeringen av cykelvägen tog sin början efter att ett medborgarförslag kommit in hösten 2007 från ungdomsrådet som bestod av elever från olika delar av kommunen. 2008 fattades beslutet att genomföra projektet, som delvis finansierades genom Leader-bidrag. Efter femton år med utredningar, förstudier och förhandlingar, bland annat vad gäller kostnader, naturvärden, förhandlingar med försvaret, möten med markägare, förhandling med Fortifikationsverket, revidering av ritningar, avtal med Trafikverket, arkeologiska undersökningar med mera så var det till slut dags för invigning av cykelvägen mellan Skillingaryd och Linneryd.

Politiker från tekniska nämnden samlades tillsammans med tjänstemän från Skillingehus för att inviga den delvis asfalterade gång- och cykelvägen. Cykelturen gick från Skillingehus via Kaffegatan och skjutfältet ut på väg 846 mot Linneryd. Vid badplatsen i Linneryd fick kommunalrådet Kenth Williamsson (S) äran att ”klippa” invigningsbandet och höll ett invigningstal:

– Extra härligt att se så många elever på invigningen av cykelvägen! För det är ungdomarna som drivit frågan och gjort  cykelvägen till Linneryd möjlig. Vilket jag återkommer till!

Vi ser nya möjligheter med den nya cykelvägen som kan bidra till fler aktiviteter och mer liv och rörelse här i bygden och framförallt en tryggare trafikmiljö mellan Skillingaryd och Linnerydsbadet, Tofthagaskolan och Tallnäs Stiftsgård.

Extra kul att se att ni som har förverkligat trafiksatsningen och flertalet elever är på plats, ni som kanske berörs mest av cykelvägen, vilket känns riktigt bra!

2007 inkom en skrivelse om behovet av en ”cykelväg till Linneryd” från Ungdomsrådet som bestod av elever från olika delar i kommunen. I Skrivelsen framkommer det att ”Badplatsen är en av kommunens mest besökta” och att ”det är en stor fara att ta sig till badet då det saknas en avskild cykelväg”.

Investeringen behandlades 2008 på ett kommunfullmäktigemöte här på Tallnäs av alla ställen – och man beslutade med röstsiffrorna 21–19 att bifalla förslaget. Och jag var där och yrkade bifall till förslaget så därför känns det extra roligt att få vara med att inviga cykelvägen, 15 år senare efter den långa och intensiva debatten på Tallnäs.

 När jag växte upp så cyklade man ofta när man skulle någonstans. Oavsett om det var på fritiden/skolan eller jobbet. Att bli skjutsad med bil tillhörde verkligen undantagen. Att cykla Mörkebo – rundan eller till Linneryd var inte särskilt märkvärdigt och när det var badväder så cyklade vi ofta till Linnerydssjön.

Och även om det tog lite mer tid, så trivdes vi med det, det kändes socialt och det gjorde oss friskare.

Cykelvägarna var visserligen inte särskilt utbyggda men trafiken var inte särskilt omfattande och trafikrytmen var mycket lugnare då än nu. Dessutom var det betydligt färre som hade tillgång till ett motorfordon.

Vuxna cyklar kanske inte lika mycket nu som man gjorde när betydligt färre hade tillgång till bil.

Men jag ser många tecken på att allt fler har börjat använda cykeln igen bland både äldre och yngre. Många upplever säkert att det är bra för hälsan och att det är praktiskt och hållbart. Jag noterar också att allt fler cyklar mellan Skillingaryd och Vaggeryd och jag ser allt fler cyklar på våra stationsområden för att ta några exempel bland många som belyser detta, vilket känns bra.

Men för att denna positiva trend ska fortsätta krävs säkra cykelvägar och trygga miljöer som inbjuder till cykling. Därför är det viktigt att vi fortsätter med att i första hand se till att våra befintliga cykelvägar är säkra och att det är säkert att cykla där behovet är som störst och gör mest nytta. Exempelvis till större mötesplatser som exempelvis centrumkärnor / stationsområden / skolor. Vilket vi fortsätter arbeta med.

Stort tack till alla som varit med och förverkliga cykelvägen och skapat förutsättningar för en tryggare trafikmiljö för våra invånare och de som lever och verkar här, inte minst våra unga invånare. Nyttja den väl och ofta så skapar vi en bra miljö för alla, tack!


PO Toftgård, representant från Tofteryds Bygdeförening, hade skrivit ihop en invigningsvers dagen till ära:

Från Lagan i väster till Linneryds bad
med cykeln vi tar oss från ”vår lilla stad”
För Skillingarydsborna en välkommen gest
Välkomna hit till badet som gäst

En lång historia med svek och med ånger
I Tofterydsrevyn – blev cykelsånger
Ja varje revy haft sin cykelvägssång
År efter År – gång efter gång

Från strul över ”moen” med Fortverk, giv akt
men från 2017, en vändning, och vi gick i takt
Skogen fick huggas och minor fick sökas
Budgetmedel, i väntans tider, fick ökas

Krav från Trafikverk om standard och skick
Budget försvann – med ett dataklick
Åter på banan med start 22
en krokig väg kan bli rätt ändå

Grattis till Tofthagabarnen bredvid
Nu kan ni cykla och komma i tid
Särskilt från väster där vägen är klar
från öster ännu en tid det tar

Bygdeföreningens engagemang är stort
för skola och badplats, tänk vad vi gjort
från infartsväg till badhytt och brygga
Vi vill att barnen ska känna sig trygga

Vi ställer upp när det verkligen gäller
Ibland vi gnäller, å ibland vi skäller
kultur- och fritid funkar bra för oss
samarbetar bra med förvaltningens boss

Så grattis till Skillingaryds badväg trygg
välkomna hit till kvällssol och mygg
Grattis kommunen – äntligen klart
Om vägen vart krokig, och brokig start

I dag är vi alla nöjda och glada
och innan vi ser Tekniska Nämnden bada
vill jag utbringa nu ett fyrfaldigt leve
för cykelvägen till Tofteryd, den leve…..

Hurra, hurra, hurra, hurra


Mellan talen bjöd Tofthagaskolans elever på sommarsånger. Därefter var det tekniske chefen Magnus Ljunggrens tur att tala:

– Det är 16 år sedan kommunfullmäktige beslutade att de skulle verka för en cykelväg till Linneryd, och det tog den tiden, men jag tänker inte bli långrandig. I stället vill jag tacka alla de som har kämpat, många av er är här på plats. Jag ska framför alla tacka Tofthagaskolans elever. Det är jätteroligt att ni vill vara med i dag. Tack också till entreprenör som bygger det sista momentet, det blir väldigt bra, avrundar Magnus Ljunggren.

Taggar

Dela


5 reaktioner på 61 bilder från en tur på historiska cykelvägen

Bedrövligt att det inte fanns pengar till asfaltering av hela cykelvägen. Anser det är en mycket dålig planering, får väl fortsätta som vanligt på Tofterydsvägen…

Över 15 år tog det från beslut till resultat att få till denna cykelväg. Resultatet blev inte vad många förväntat sig i och med att man inte har lagt asfalt på hela sträckan. De som kör tävlingscykel fortsätter att cykla på vägen på grund av att det saknas beläggning, typ asfalt.
Asfaltera resten så blir det bra.
Från Hultsgärde till badplatsvägen är banan perfekt.

Är det inte säkrare att cykla Kaffegatan och över motorvägen vid den bron och sedan fortsätta till Tofterydsvägen på andra sidan motorvägen?

Hoppas på en cykelväg innan det händer en allvarlig olycka på 152:an då det är många som cyklar där nu men det är inte lämpligt. Det är farligt rent av. Många tar sig den vägen från byn till Långasjön samt Flatenbadet och en cykelväg är nödvändig där också.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *