Nyheter

64 miljoner plus i kommunens kassa

Nyheter Nu har de officiella siffrorna om det kommunala resultatet avseende ekonomin. För Vaggeryds kommun blev det 63,8 miljoner kronor som plusresultat för 2021

För att få ett svar på hur det har kunnat bli sådant överskott och hur pengarna ska användas framöver ställde vi några frågor till kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) och oppositionsrådet Kenth Williamsson (S).

Vad har gett det ekonomiska plusresultatet?

GJ: Betydligt högre skatteintäkter än tidigare SKR prognoser i kombination av positiv befolkningstillväxt, statlig stöd i samband med Corona, och reavinster av försäljning.

KW: Framförallt har vi fått ökade skatteintäkter och mera statsbidrag än beräknat. Nämndernas överskott beror ju på att man tilläggsbudgeterat under året.

Hur ska pengarna användas?

GJ: Vi har investerat hårt under mandatperioden och just nu behöver vi inte låna mer utan kan amortera en del av skulder.

KW: Pengarna ”tillhör” ju förra året eftersom de inte fanns med i budgetunderlaget. Därför har det inte blivit några ytterligare satsningar trots att målet på 3 procents överskott uppnåtts med råge. Hade man budgeterat mer rätt när man tog beslut om driftbudgeten så kunde en del av dem används till förstärkningar i välfärden, exempelvis skolan eller omsorgen speciellt med tanke på att det funnits många äskanden från nämnderna. Däremot kan de användas till att betala av lån och ett bättre resultat gör att man kan investera mer och samtidigt ha en hög självfinansieringsgrad

Ska ni spara för att möta framtida utmaningar?

GJ: Ett sätt att spara är att minska vår skuld och vårt lånebehov. – Fortsatt befolkningstillväxt ger utrymme för satsningar i driftbudgeten. Det starka resultatet ger det oss bättre förutsättningar att med egna medel bygga skolor med mera utan att ta nya lån. Vi behöver fortsätta att göra stora investeringar för vi är en tillväxtkommun.

KW: Man kan investera mer om man gör höga resultat men man kan inte använda dem till fler anställda inom omsorgen eller fler lärare eller fler anställda i barnomsorgen. Det görs via driftsbudgeten som vi arbetar med under våren.

Taggar

Dela


3 reaktioner på 64 miljoner plus i kommunens kassa

Bra jobbat att man kommit på att det behövs nya skolor. Tragiskt att man har ett sådant överskott när det mesta gå ”knäna” i nödlösningarnas kommun! AVGÅ ALLA!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *