Nyheter

73 olyckor längs de stora vägarna i Jönköpings län under augusti

Nyheter Under augusti inträffade 73 olyckor längs de stora vägarna i Jönköpings län. Det är färre än under en genomsnittlig månad, visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under augusti 2023 rapporterades 73 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Jönköpings län.

Nerbrutet per kommun inträffade flest olyckor, 14 stycken, längs E4 genom Jönköpings kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader i år. Omkring en femtedel av olyckorna, 14 stycken, involverade tunga fordon.

I Jönköpings län inträffade flest olyckor under den 22 augusti, och samma vecka (vecka 34) var också den med flest olyckor, totalt 25 stycken. Av augustiolyckorna klassades åtta som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar. De senaste två årens mest olycksdrabbade månad var mars i år, med 132 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 84 olyckor per månad i länet, sedan början av 2022. I hela landet inträffade drygt 1 200 olyckor under månaden, vilket är färre än under samma månad i fjol.

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Notera
I uppräkningar av olyckor per väg och kommun i texten, har vi inkluderat även olyckor som sker precis utanför en kommungräns, men på en väg som passerar kommunen. Därför kan vissa olyckor räknas in i flera uppräkningar. Alla totalsummor är dock uträkande utan överlapp. Newsworthy hämtar data över aktuella trafikstörningar som beror på olyckor från Trafikverkets trafikinformationstjänst för vägar var 15:e minut. Meddelandena i trafikinformationstjänsten rapporteras som regel in av någon av Trafikverkets entreprenörer på plats.

Uppgifterna i den här artikeln bygger på den sista versionen av varje meddelande. Det förekommer enstaka gånger att en olycka rapporterats dubbelt i systemet, men normalt räknas flera trafikstörningsmeddelanden som beror på samma ursprungsolycka som en enda händelse.

Källa: Leo Wallentin, Newsworthy

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *