Nyheter

80-åringar och äldre rekommenderas en extra vaccindos under våren

Nyheter Personer som är 80 år eller äldre samt personer boende på SÄBO (Särskilt boende för äldre) rekommenderas en ytterligare påfyllnadsdos med covidvaccin nu under våren. Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer gäller från 1 mars och i Jönköpings län kommer samtliga vårdcentraler att ha vaccinationstider tillgängliga.

Pressbild

Under vecka 8-9 får länets invånare som är födda 1943 eller tidigare hem ett brev med information om de nya rekommendationerna. Det ska helst ha gått minst sex månader från föregående dos innan man tar sin vårdos, men det går bra att ta den något tidigare än så om det av olika skäl är mer praktiskt.

Vaccination skyddar mycket bra mot svår sjukdom och död. Skyddseffekten avtar dock med tiden, och immunförsvaret försämras med åldern.

– Därför behöver de allra äldsta en extra påfyllnadsdos som förstärker och förlänger skyddet, säger David Edenvik, biträdande smittskyddsläkare i Region Jönköpings län.

Samtidigt som brevet med information skickas ut öppnar tidsbokningen för att ta den extra vaccin-sprutan. Alla länets vårdcentraler kommer att ha tillgängliga vaccinationstider under våren och många kommer att erbjuda drop-in. Tidsbokningen görs digitalt via 1177.se eller via telefon till vårdcentralen.

Till hösten kommer alla över 50 år samt personer i riskgrupp rekommenderas en vaccindos, men redan nu till våren finns möjlighet för personer som är 65-79 år samt för vuxna som tillhör en riskgrupp, att ta en dos vaccin om de så önskar.

För personer i åldern 18–49 år tas rekommendation om vaccination mot covid-19 helt bort från och med 1 mars 2023. Möjligheten att få en grundvaccination med dos 1-3 finns dock kvar.

Ny kunskap gör att Folkhälsomyndigheten fortlöpande ser över sina rekommendationer om vaccination mot covid-19. De nya rekommendationerna gäller högst ett år framåt, från 1 mars 2023 till 29 februari 2024.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *