Nyheter

ABF debatterar SD och folkbildning

Nyheter SD är ett hot mot folkbildningen menar ABF i en debattartikel

Arkivbild

I takt med att Sverigedemokraterna växer i storlek ökar även hotet mot demokratin. Det här är en trend som kan få förödande konsekvenser i samhället. Vi som arbetar med folkbildning ser den här utvecklingen på nära håll. Som företrädare för Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är det vår plikt att driva opinion mot hotet.

Nationellt ville SD inför 2019 minska stödet till folkbildningen med 968 miljoner. Det gällde både generella anslag till studieförbund och folkhögskolor och men också insatser som exempelvis stöd för studieovana elever att få hjälp med läxorna. De kommuner där SD har stort inflytande måste fungera som avskräckande exempel. I Sölvesborg, Blekinge och Trelleborg har partiet genomfört stora nedskärningar på folkbildningen. I Sölvesborg togs exempelvis 25 procent av bidraget till studieförbunden bort.

Varför är kultur och folkbildningen viktig? Vi kan lika gärna fråga: Varför är demokratin viktig? Det enkla svaret är att motsatsen skulle vara förödande. De flesta tar demokratin och yttrandefriheten som självklara. Kultur och folkbildning är yttrandefrihet och demokrati. Motsatsen skulle vara att vi inte får uttrycka oss som vi vill eller umgås med vem vi vill. Eller inte få lära oss vad vi vill. För det är en klassfråga. Vem har rätt att utbilda sig och skaffa sig mer kunskap? Naturligtvis ska alla ha den möjligheten. Studieförbunden försöker fylla igen luckorna och bredda kunskapen till fler. Folkbildningen ökar jämlikheten och ger människor helt ny kunskap och nya verktyg för hur det går att agera eller uttrycka sig. Det stimulerar till bättre opinionsarbete och mer nyanserad debatt.

När yttrandefriheten faller så dör demokratin. Mindre nyanserad debatt ökar populismen och polariseringen i samhället. Enkla lösningarna på komplexa problem låter plötsligt helt rimliga även om verkligheten ser annorlunda ut. Fler behöver kunna vara med och diskutera de svåra frågorna på ett anständigt sätt, med rätt kunskap och faktaunderlag. När fler kan ta del av och uttrycka sig i debatten kan vi få bra lösningar på de stora problemen. SD är ett hot mot folkbildningen. Partiet vill inte öka kunskapen hos medborgarna. För SD växer när de presenterar enkla lösningar.

Vi ser trenden även inom kultursektorn. SD vill ta bort stödet till samtidskonst. När partiledaren Jimmy Åkesson pratar om P3 i Sveriges Radio så hymlar han inte om att han vill lägga ner kanalen. Anledningen är naturligtvis att han inte gillar innehållet. Vi ser i Danmark hur liknande högerextrema krafter har påverkat och skurit ner på public service. Politiken har börjat gå in och påverka innehållet. Likadana tankar har börjat höras i debatten i Sverige. Det är ett hot mot både SVT och SR. Politiker ska inte bestämma vad som är acceptabel eller provocerande konst. I en demokrati ska inte politiker styra innehållet i kulturutbudet.

ABF har sedan 1912 gett arbetare och lågutbildade en möjlighet att förbättra sin situation i samhället. Alla har rätt till bildning och kultur. I Sverige har partierna under väldigt lång tid varit överens om värdet av en fri och frivillig folkbildning som styrs av medlemmar och deltagare i föreningar. Men nu har utvecklingen börjar vända. SD vill ha en kulturpolitik som passar partiet. Vi inom folkrörelsen vill motsatsen. ABF vill ha en kulturpolitik som utvecklar demokratin.

ABF Jönköpings län

Michael Lindberg och Laila Bradling

Ombudsman – ordförande

Taggar

Dela


4 reaktioner på ABF debatterar SD och folkbildning

Applåd för ovanstående debattartikel.

Studieförbund och folkhögskolor bidrar i högsta grad till att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt.

Svaret från mig som Sverigedemokrat är väldigt enkelt:

Resurser/skattepengar är inte oändliga och skall läggas där de gör bäst nytta.

Googla exempelvis: Studieförbund fusk.

Klarar man inte av att söka information på ovanstående vis, kommer inga som helst utbildningsinsatser att hjälpa.

Kommentarsfunktionen är stängd