Nyheter

Affären togs i bruk innan startbesked lämnades

Nyheter I Skillingaryds stationshus öppnade affären för någon månad sedan. Men inget startbesked för ändrad användning var klart

Arkivfoto

Ansökan inkom till kommunen i mitten av mars. Förvaltningen begärde kompletteringar och brandskyddsbeskrivning önskades. 11 maj inkom ett mail till förvaltningen där man beskriver att att handlingarna håller på att tas fram och sökande begärde förlängd tid. Några dagar senar inkom de begärda handlingarna. När förvaltningen gjorde ett besök i affären konstaterades att åtgärderna är utförda utan att ägaren har erhållit startbesked.

Åtgärderna som gjorts är också bygglovspliktig och enligt plan- och byggförordningen och det krävdes med andra ord bygglov.

Byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat utan startbesked uppgår till strax över 90 000 kronor.

– Ägaren har ändrat användning av lokalen och inte fått startbesked innan man tog den i bruk. Vi lämnar en byggsanktionsavgift på 22 615 kronor, säger Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden beslutade att sätta ner sanktionsavgiften till en fjärdedel då avgiften inte står i proportion till överträdelsen samt att miljö- och byggförvaltningen kommunicerat med fastighetsägaren angående avgiften och sökande uppger att det inte var avsiktligt.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *