Nyheter

Föredrag om försvaret för Rotary

Nyheter Överste Per Åkerblom, chef för Göta ingenjörregemente (Ing 2) och Eksjö garnison besökte kommunens Rotaryklubb i förra veckan. Efter en god lunch på Tallnäs stiftsgård höll Per ett föredrag för klubbens medlemmar...

Per Åkerblom, regementschef Ing 2, besökte Rotary

Per inledde med att tacka för inbjudan och tyckte det var roligt att åter besöka Tallnäs stiftsgård som han varit på som liten. Att han sökte sig till det militära var en slump men det känns roligt att vara chef på samma regemente som han gjorde sin värnplikt vid för över 30 år sedan.

Innan föredraget kommenterade regementschefen betydelsen av Skillingaryds skjutfält i tider av tillväxt för Försvarsmakten – kärnuppdraget består i att bygga försvarsförmåga men miljökrav och relationerna med grannar till garnisonen måste balanseras.

Föredraget inleddes med en kort presentation av Ing 2 och garnisonen. Drygt 600 anställda varav drygt hälften är militär personal. Till detta kommer cirka 250 värnpliktiga och den siffran kommer att stiga. På en fråga från Rotarybesökarna om det kan ge effekter för det lokala näringslivet i kommunen så svarar Per att mer personal ökar sannolikheten jämfört med förr men att vi inte kan bestämma vad de gör på sin fritid.

Eksjö garnison är specialiserad på fältarbeten. Fältarbeten är egentligen olika former av terrängpåverkan, antingen för att gynna oss själva eller försvåra för en motståndare. Exempel på fältarbeten är rörlighet (krigsbroar, vägarbeten eller minbrytning), fördröjande fältarbeten (spärrning och blockering eller förstöring av flygfält, hamnar, vägar osv eller mineringar) eller fältarbeten för överlevnad (maskering, skyddsvärn eller stridsfordonsvärn).

"Det har hänt en del mellan de här löpsedlarna" konstaterar Åkerblom

Per Åkerblom fortsatte att berätta om omvärldsutvecklingen och Nato-anslutningen. Sverige har på grund av kriget i Ukraina och en alltmer osäker omvärldsutveckling valt att tillsammans med Finland ansöka om Natomedlemskap, som blev verklighet för några veckor sedan.

– Vi har i och med detta slutligen övergett en 200-årig alliansfrihet där neutralitet var en möjlighet i händelse av krig. Vi genomgår med andra ord ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte och ingår nu i en militärallians som bygger på kollektiva och ömsesidiga försvarsgarantier mellan Natos medlemsländer. Vi har redan tagit ställning för Ukraina i kriget mot Ryssland och har sänt mer och mer materiel, berättar överste Åkerblom.

Åkerblom berättar att för fältarbetsfunktionen betyder detta bland annat att vi tillsammans med bland annat Trafikverket ska öka förmågan till rörlighet i landet. Detta gäller både civila och militära behov men också Nato-länders enheter och logistik. Sverige utgör bland annat ett område för att basera förband och hantera logistik i Nato, men vi ska ändå upprätthålla en nationell försvarsförmåga. Nationell försvarsförmåga tillsammans med kollektivt försvar i Nato är de två viktiga benen som Nato bygger på.

Vad efterbörden av kriget i Ukraina blir är svårt att bedöma. Alla krig slutar med förhandling och frågan blir vem som förhandlar med vem och om vad. Vi omges av stora nationella aktörer som önskar skapa en ny säkerhetsordning, som är förutsägbar – inte ens Ryssland önskar global oreda eller svårförutsägbara processer. Här är länder som Kina, USA, Indien och EU också viktiga aktörer.

Per avslutar med att konstatera att framtiden är svårförutsägbar och fylld av osäkerheter samt faror.

Föredraget avslutades med en kort frågestund om Nato och försvaret.

Taggar

Dela


1 reaktion på Föredrag om försvaret för Rotary

Jobbade på café en gång i tiden.
Massor av bassar kom och fikade.
Korvkiosken var också välbesökt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *