Nyheter

Alex är nya stjärnskottet i M

Nyheter Moderaterna i Vaggeryds kommun har haft sitt årsmöte och nominering stämma för kommunvalet. Vid årsmötet antogs uttalandet "Gärna en ny simhall - men det viktigaste måste komma först". Kommunlistan presenterad inför valet där Gert Jonsson toppar 

Glada moderater vid årsmötet. Från vänster: Tommie Ekered, Alex Johansson, Gert Jonsson, Johan Haggård, Anita Jonsson, Andreas Orre. Sittande Linne Graab och Britt Johansson.

Årsmöte inleddes med att Tommie Ekered som är vårt första namn i regionvalet presenterade vårt länspolitiska program.

Därefter hölls årsmötet med omval av Andreas Orre som ordförande och Alex Johansson som vice ordförande i styrelsen.

Vi tog också i samband ett uttalande från årsmötet. 

Därefter fastslogs listan till kommunvalet med 26 namn och glädjande är att Alex Johansson som också är vice ordförande i länsförbundet för MUF (reds anm; Moderata ungdomsförbundet) har plats 3.

Har din förening haft årsmöte? Skicka in bild och text till redaktionen@skillingaryd.nu

Arkivfoto: Gärna en simhall - men det viktigaste måste komma först

Gärna en ny simhall – men det viktigaste måste komma först.
Vaggeryds kommun är en bra arbetsgivare. Våra medarbetarenkäter inom socialförvaltningen visar på nöjda medarbetare, på alla nivåer. Lika fina resultat får socialförvaltningen på de allra flesta av brukarenkäterna. Dessa resultat ligger högt till, även nationellt sett.

Det är dock mycket viktigt att, både politiker och tjänstepersoner, fortsätter arbetet med att utveckla vår kommun som Attraktiv arbetsgivare. Vi talar om möjlighet till heltid (eller ”Heltid som norm”) inom socialförvaltningen. Vi moderater vill ha en kompetensutbildning som ger styrka och självförtroende i den enskildes yrkesroll. Vi vill ha upprustade, välutrustade och fräscha lokaler, både för våra brukare och för vår personal. Detta arbete pågår hela tiden.

Som politiskt moderat parti är det viktigt att vi har visioner för vårt arbete inom socialnämnden. Och det har vi. Det är lika viktigt att vi sätter upp relevanta och realistiska mål med nämndens breda verksamheter. Och det gör vi. Och vi måste också under, både i närtid och i lite längre perspektiv, avsätta medel för att nå de resultat som vi strävar efter. Och det gör vi. Också.

Vi moderater arbetar aktivt med att förstärka vår hemtjänst. Det är hemtjänsten som kommer att vara navet inom äldreomsorgen. Vi måste rusta främst våra undersköterskor och sjuksköterskor för den åldrande och ökande befolkning som vi har inom en snar framtid. Då pandemin, förhoppningsvis, klingar av måste vi ge möjlighet till den så viktiga kompetensutbildningen igen. Medel finns avsatta i budgeten.

Det är lika viktigt att vi fortsätter med arbetet för ökad kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Det råder stor brist på undersköterskor och sjuksköterskor. Vi moderater vill utveckla möjligheterna till olika utbildningar, både grundläggande och mer specialiserande. Det finns idag möjlighet via olika statliga satsningar, men också på kommunal nivå bör vi hitta andra lösningar för att nå en bredare möjlighet till VO-utbildning.

Det är lika viktigt att vi arbetar på ett förebyggande sätt, tillsammans med civilsamhället – för att just vår åldrande befolkning håller sig så frisk och alert så länge som möjligt. Många aktiviteter genomförs, både gamla beprövade och nyare varianter. Vi moderater vill att vi utvecklar ”det friska” hos våra äldre invånare och förstärker detta i det viktiga arbetet. Främst för den egna livskvaliténs skull!

Det här förebyggande arbetet ska engagera hela kommunen, alla förvaltningar och politiska nämnder. Vi måste aktivt arbeta med våra lokaler, både de kommunalt ägda och de som olika föreningar driver. Vi har mycket fina förutsättningar i form av olika sportanläggningar och de tre stora friluftsanläggningarna (Bäckalyckan, Grönelund och Friluftsgården). Det är vår moderata vilja att fortsätta stödja dessa verksamheter och ge möjlighet till fortsatt utveckling.

Vi ligger i framkant med våra trygghetsboenden. En satsning som ger en god levnadsstandard och möjligheter för äldre att ”bo kvar hemma” längre  upp i åldrarna. Det frigör också villor, radhus och andra boendeformer till nästa generation.

Och så till vår moderata prioritering.
I en växande kommun som Vaggeryds kommun, så krävs investeringar för att ge våra invånare så bra service, stöd och utbildning som möjligt. Dessa ska dessutom möjliggöra att vi får en bra arbetsmiljö för barn, elever, lärare, äldre, undersköterskor, sjuksköterskor med mera.

Vi moderater prioriterar det som vi anser är viktigast, nämligen våra kärnuppdrag. Dvs våra verksamheter inom socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.

Som prioritet 1 kommer nya skolor som är nödvändigt för att möta fler elever i bra lokaler. En ny skola bör det beslutas om i år, nämligen Hjortsjöskolans mellanstadium. Vi behöver också reservera medel för en ny skola på området Yggen. En skola som byggs ca 2026. Vi avser också att bygga ett nytt äldreboende i Vaggeryd på samma område, ca 2028.

Detta är väldigt stora investeringar, som tillsammans med underhåll/renoveringar och nya förskolelokaler i Hok, måste placeras in i en långsiktig investeringsperiod som sträcker sig över två mandatperioder.

Skulle det visa sig att det finns medel till en ny simhall i Vaggeryd, så är inte vi emot. Vi kan dock inte börja i den ändan och riskera att äventyra ekonomin med dyra och orimliga lån plus att vi inte ha klarat vårt huvuduppdrag. Och därför får en ny simhall prioritet 2.

Arkivfoto: Gert Jonsson toppar listan

Här finns de 26 namn som kandiderar för Moderaterna inför valet i höst.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *