Nyheter

Älgstammen ökar

Nyheter Resultatet av årets spillningsinventering av älg visar att älgstammen ökar i några av länets åtta älgförvaltningsområden.

Under våren genomförde jägarna och markägarna i länets älgjaktsområden spillningsinventering av älg. Inventeringen genomförs årligen för att ha god kontroll på länets älgstam.

– mDet är troligtvis den största naturinventeringen som görs i Jönköpings län sett till den frivilliga arbetsinsatsen med inventering av de drygt 75 000 provytorna, säger Ingemar Sjöberg, viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelsen gör analyser
Inventeringen sammanställs i varje älgjaktsområde och lämnas sedan till Länsstyrelsen som genomför analyser för varje älgförvaltningsområde och för länet som helhet.

– Resultatet visar att älgstammen långsiktigt minskat mot målen i förvaltningsplanerna. Men senaste årets inventering tyder på att älgstammen ökar i några av länets åtta älgförvaltningsområden, avrundar Ingemar Sjöberg.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Älgstammen ökar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *