Nyheter

Allians för balans tar plats i nämnderna

Nyheter Så här fördelas platserna i nämnderna för den nya oppositionen, C + KD + EMP. – Vi är överens om ett valtekniskt samarbete och spricker majoritetsstyret är partierna fria för bildande av ny majoritet eller opposition i kommunen, skriver partierna i överenskommelsen.

Vem tar plats i vilka nämnder? Fördelningen är gjord av C, KD och EMP

Fördelningen i kommunala nämnder och styrelse för den nya Allians för balans har lämnats in till kommunledningskontoret. Det är KD, C och EMP som har skakat hand och kommit överens om den nya oppositionen.

Politiker från Kristdemokraterna kommer att flytta in i oppositionsrådsrummet. Efter två år flyttar Kristdemokraterna ut och in kommer representant från Centerpartiet, vilket innebär en delad makt bland de två partierna som är störst i Allians för balans. 

Överenskommelsen gäller val av ledamöter och ersättare fram till valet 2026 och KD, C och EMP stödjer respektive partis nominerade kandidater till nämnder och styrelse. I övriga frågor är partierna fria att rösta som de vill och driva den egna politiken. Under rubriken ”Giltighetstid” står angivet att om avtalet mellan majoriteten V, S och M spricker, är parterna fria för bildande av ny majoritet/opposition i kommunen. 

I kommunstyrelsen kommer ordinarie ledamot från C, KD och EMP sitta och man har också varsin ersättarplats. I kommunstyrelsens arbetsutskott tar KD platsen och C är ersättare. 

I socialnämnden tar partierna varsin ordinarie plats och ersättarplats och i socialnämndens arbetsutskott blir C ordinarie och KD ersättare. 

I barn- och utbildningsnämnden tar partierna varsin ordinarie plats och ersättarplats men i arbetsutskottet är KD ordinarie och C ersättare. 

Tekniska nämnden tar KD och C varsin ordinarie ledamotsplats och ersättarplatsen går till C och EMP. Till nya tekniska nämndens arbetsutskott kommer C vara ordinarie och KD tar ersättarplatsen. 

I miljö- och byggnämnden har allians för balans två ordinarie platser som besätts av KD och C och ersättarplatsen går till C och EMP. I beredningen finns en plats för C och ersättare i beredningen tar KD. 

I kultur- och fritidsnämnden noteras två ordinarie ledmotsplatser där KD och C tar och EMP och KD tar ersättarplatserna. I arbetsutskottet är KD ordinarie och C är ersättare. 

I Vsbo styrelsen blir C ordinarie och KD ersättare. I Veab:s styrelse tar KD och C ordinarieplatsen och ersättarplats går till KD och EMP. 

Ingen plats noteras för oppositionen Allians för balans i överförmyndarnämnden och i revisionen tar C platsen. I fördelningen ses också att kommunfullmäktiges presidium att Allians för balans har en av tre platser, men vid senaste kommunfullmäktige togs stolarna av M, S och SD. Två insynsplatser noteras i budgetberedningen där EMP och C tar dessa. 

Källa: Överenskommelsen Valteknisk samverkan ”Allians för balans” som signerades fredagen den 11 november av Thomas Axelsson (KD), PO Toftgård (C) och Lennart Karlsson (EMP). 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *