Nyheter

Allt färre svenskar skänker pengar till välgörenhet

Nyheter Under de senaste sex åren har det skett en drastisk minskning av antalet svenskar som ger pengar till välgörenhet. Det enda undantaget är 2022, då invasionen av Ukraina tillfälligt bröt den nedåtgående trenden. Årets siffror visar dock på en fortsatt nedåtgående trend.

Allt färre svenskar skänker pengar till välgörenhet. Pressbild: AdOn Media Nordic AB

2017 uppgav 73 procent av den svenska befolkningen att de gav pengar till välgörenhet, en siffra som i dag är nere på 57,5 procent. Minskningen har skett kontinuerligt med undantag av förra året, då antalet bidragsgivare steg till 62 procent av befolkningen. Ökningen kan med stor sannolikhet härledas till invasionen av Ukraina.

– En naturlig förklaring till den nedåtgående trenden är givetvis hushållens allt stramare ekonomi på grund av inflationen och räntehöjningarna, säger Daniel Eriksson som är vd på mediabyrån Adon. Det är dock oroande att kurvan började att peka nedåt redan för sex år sedan, före coronapandemin, då konjunkturen fortfarande var stark.

Länet där flest ger pengar till välgörenhet är Gotland med 65 procent av invånarna, följt av Jönköpings län och Örebro län. Minst generösa är invånarna i Värmlands, Dalarnas och Västmanlands län där endast drygt halva befolkningen donerar pengar.

När det kommer till det totala insamlade beloppet till välgörenhet har kurvan uppvisat en positiv trend under de senaste åren. Det kan tillskrivas en mindre grupp människor som ger större summor. Under 2023 minskar dock även deras givande vilket indikerar att den samlade summan för året blir lägre än för 2022.

Högst andel invånare som ger pengar till välgörenhet under 2023:
Gotland (65,5 = högst i landet)
Jönköping (62,1)
Örebro (61,2)
Stockholm (61,2)
Gävleborg (59,6)

Lägst andel invånare som ger pengar till välgörenhet under 2023:
Värmland (51,7 = lägst i landet)
Västmanland (51,9)
Skåne (51,1)
Uppsala (52,3)
Norrbotten (54,1)

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *