Nyheter

Allt från tomt- till kopieringstaxa föreslogs

Nyheter Två kronor per A4-sida, svart-vit, om det är tio eller fler när det gäller begärd utskrift i Skillingehus och 400 kronor per kvadratmeter för skyltmark utmed E4:an. Det var en blandad kompott av taxor som ledande politikerna lämnade förslag på vid kommunstyrelsens arbetsutskott… 

Arkivbild på första spadtag på Stigamoområdet i norr

Enligt kommunallagen får kommunen ta ut avgifter och taxor. Lagen säger att taxor och avgifter i grunden ska baseras på självkostnadsprincipen. Avgifterna beslutas i respektive nämnd medan taxor ska beslutas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens taxor, som börjar gälla från 2024:s början, fanns med under arbetsutskottets sammanträde. Gert Jonsson (M); 

– Det är små och stora avgifter, menar Gert och visar kopieringstaxorna, och fortsätter: 

– När det gäller industrimark, tomtförsäljning, mellan Stigamo och mot gamla E4:an har vi satt den till 400 kronor per kvadratmeter. Villatomterna i Hok ligger på 330 kronor/kvadratmetern. Det här ska upp till kommunfullmäktige för beslut. 

Arkivbild på nytt bostadsområde i Skillingaryd

Axplock ur förslagen om taxor 2024

Industrimark, per kvadratmeter, där köparen står för fastighetsbildningskostnaden: Skillingaryd 130 kronor, skyltläge 190 kronor. Vaggeryd 120 kronor, skyltläge 175 kronor. Norr om Bondstorpsvägen 255 kronor, skyltläge 310 kronor. Klevshult och Hok 55 kronor. Stigamo tomt 1–17 varierar priserna från 290 till 400 kronor och den icke byggbara marken är taxan 10 kronor. 

Villatomter, per kvadratmeter: Inom tätort Skillingaryd, Vaggeryd och så kallade lucktomter i äldre framtagna områden 100 kronor. Kaffegatan Skillingaryd 222 kronor. Nya villatomter i Skillingaryd och Vaggeryd 250 kronor. Nya bostadsområdet i Hok 330 kronor. Södra Sörgårdsområdet Skillingaryd 375 kronor. Villatomter i ytterområden och så kallade lucktomter i äldre områden 40 kronor. 

Avstyckningskostnaden föreslås till 25 000 kronor och nyttjanderättsavgift för bokning av villatomt 5 000 kronor.

Övriga nyttjanderätten, kostnad per hektar: Jakt 100 kronor, betesmark 600 kronor, åkermark 1 200 kronor.

Att kommunen ska ta fram detaljplan föreslås kosta 1 050 kronor i timman där stadsarkitekt, samhällsutvecklare, mark- och exploateringsingenjör samt miljöstrateg ingår i timberäkningen. 

Om man vill ha utskrift, kopiering, laminering och bindning är det föreslaget  att svartvit kopiering/utskrift är upp till nio sidor gratis, därefter 2 kronor/stycket per A4 och önskar man färg kostar det 5 kronor per sida. Laminering kostar 5 kronor stycket för ett A4- och A5 format samt limbindning/spiralbindning 30 kronor stycket. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förslaget om taxor och innan taxorna görs till verklighet så ska kommunstyrelsen besluta om det under dagens sammanträde samt kommunfullmäktige senare i höst. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *